Wybierz Temat
Jak Pokonać 10 Podstawowych Lęków w Życiu
Blog

Wielu z nas doświadczyło już w swoim życiu utraty kogoś bliskiego.

Być może był to ktoś z naszej rodziny, lub przyjaciel, a może było to nasze ulubione zwierzę.

Być może ich śmierć nastąpiła nagle, a może odeszli po prostu ze starości, albo z powodu jakiejś choroby. Bez względu na przyczynę, w większości przypadków odejście kogoś bliskiego wywołuje szok i ból.

Fizyczna śmierć jest często błędnie rozumiana, a Lęk przed Przemijaniem/Nieprzetrwaniem zakorzenił się głeboko w naszej podświadomości według tego, jak zostaliśmy zaprogramowani przez naszych rodziców, nauczycieli, opiekunów, społeczeństwo, dogmaty religijne – lub cokolwiek, co wpłynęło na to, jak czujemy się na własny temat i na temat świata, w którym żyjemy.

Dla niektórych Przemijanie oznacza koniec istnienia. Dla innych Przemijanie to próg, drzwi do życia po śmierci, w którym będą kontynuować swoje istnienie jako Dusze.

W zależności od naszych osobistych przekonań lub uwarunkowania kulturowego czy religijnego, mamy tendencję aby postrzegać śmierć albo jako brutalne zakończenie naszego fizycznego życia, albo nieunikniony koniec naszej Świadomości jako takiej. Bez względu na to jakie są nasze przekonania, lub w co wierzymy – mamy tendencję do lękania się śmierci.

Dlaczego obawiamy się Przemijania?

Boimy się śmierci, gdyż – jako Świadomość, którą jesteśmy – pragniemy przetrwać, nie chcemy przeminąć. Oprócz tego, mamy także tendencję do postrzegania naszego istnienia jako czegoś związanego albo z naszym fizycznym ciałem, albo z Duszą, na temat której wierzymy, że może “przebywać” w świecie duchowym na wieki wieków. Tak czy inaczej, istota naszego istnienia jest błędnie rozumiana.

Chociaż nie ma żadnej gwarancji ani na wieczność naszej istoty (lub jeśli wolisz – Duszy) tak samo, jak nie ma żadnej gwarancji, że uda nam się obudzić następnego dnia – jako Świadomość, którą jesteśmy – mamy jednak wybór co do naszego istnienia/przetrwania.

Jak to? – zapytasz.

Przyjrzyjmy się temu krok po kroku.

Porozmawiajmy o tym, czym jest nasza Świadomość i jak tworzymy oraz współtworzymy naszą „rzeczywistość” (w prostym skrócie):

Jak już wiemy, obecnie cała dziedzina fizyki, tej którą znamy, oparta jest na teorii kwantowej, która z kolei stanowi podstawę jednej trzeciej całej światowej gospodarki i jej produktów. Ojcowie mechaniki kwantowej, Niels Bohr i Werner Heisenberg, wspólnie otrzymali nagrodę Nobla za swoją pracę w 1965 roku. Mechanika kwantowa stała się najbardziej precyzyjną teorią fizyki, nie tylko wyjaśniającą wszystko – np. jak świecą gwiazdy i słońce, lub dlaczego obiekty wydają się być twardą masą, ale również dała nam wszystko począwszy od czipów komputerowych, poprzez tranzystory, lasery, aż do bomb atomowych.

Dwie podstawowe zasady teorii kwantowej brzmią następująco:

1. Rzeczywistość jest tworzona przez Obserwatora.
2. Połączalność – wszelkie rzeczy, które kiedykolwiek w jakikolwiek sposób na siebie oddziaływały, są na zawsze połączone, „powiązane”.

Co to oznacza?

Oznacza to, że teoria kwantowa wskazuje nam, że świat materialny/fizyczny, jaki postrzegamy poprzez nasze zmysły – nie istnieje. Jest tylko Iluzją. To, co widzimy, istnieje tylko w naszych, tzw. Obserwatorów, mózgach, a dokładniej w naszych Umysłach, które podsumowują doświadczenia naszych zmysłów – dając nam iluzję „rzeczywistości”. NATOMIAST „połączalność” oznacza, że wszyscy tworzymy i współtworzymy nasz świat nie tylko dla siebie, ale także dla tych, z którymi w jakikolwiek sposób jestemy połączeni. Czyli praktycznie z całą przyrodą, wszechświatem i wszystkimi ludźmi na planecie. A to dlatego, że na poziomie energii jesteśmy połączeni ze wszystkim co istnieje, w taki czy inny sposób.

Wszyscy jesteśmy częścią wielkiego pola Energii, która pozwala nam tworzyć to, co uważamy za naszą „rzeczywistość”.

Spójrzmy pokrótce na to, jak działa Iluzja:

Fizycy Peter Higgs i Francois Englert – już w 1964 roku mówili o polu Energii, które nadaje masę obiektom przez nie przechodzącym: od planet i gwiazd po komórki ludzkiego ciała.

Wszystko, co istnieje, jest Energią. W skład Energii wchodzi wszystko, co jest materialne/fizyczne, czyli doświadczane przez nasze zmysły, oraz wszystko – co tylko można postrzegać: to jest nasze myśli, emocje, elektrony (tak, nikt nigdy jeszcze nie widział ani nie zważył elektronu) itp. Wszystko co istnieje, czyli Energia, objawia się w postaci fal i wibracji. Oznacza to, że wszystko co istnieje, w swej podstawowej skali – wibruje, czy też drga.

Można to sobie wyobrazić na przykład na podstawie fal radiowych: częstotliwość ich drgań (wibracji) decyduje o ich jakości, zasięgu itd.

Teraz wyobraź sobie, że nasze myśli są jak fale radiowe. Wszystko, co myślimy, ma swoją szczególną wibrację, i dlatego też – w zależności od częstotliwości ich drgań/wibracji – nasze myśli mają taką lub inną jakość oraz zasięg, decydując jak nasze myślenie wpływa na “rzeczywistość” (Iluzję), którą tworzymy i współtworzymy. Niezależnie od tego, czy jesteśmy tego świadomi, czy nie.

Świadomość jest tym, czym jest: wibracją, drgającym pulsem/sygnałem.

Czy jest jakiś sposób na to, aby Świadomość jaką jesteśmy mogła przetrwać?

Tak. Możemy kontynuować swoje istnienie jako Świadomość tak długo, jak długo świadomie się rozwijamy, podnosząc tzw. częstotliwość drgań naszej wibracji.

Przyjrzyjmy się teraz najnowszym odkryciom na polu nauki:

Może już słyszałeś/-aś o „teorii mnogości światów” lub o „teorii równoległych wszechświatów” – o której ostatnio bardzo wiele mówi się w europejskich i amerykańskich mediach, gdyż naukowcy eksperymentują poszukując różnych możliwości zderzeń pomiędzy „bańkami wszechświatów”, starając się udowodnić, że żyjemy w multi-wszechświecie, a nie w pojedynczym wszechświecie. Musimy pamiętać, że „multi-wszechświat” to nie jest już tylko teoria. Jest to raczej wynik dekad, a nawet stuleci, badań. A wywodzi się on z aktualnej mechaniki kwantowej i teorii strun.

Dr Robert Lanza, który został obwołany przez New York Times 3. najważniejszym na świecie pośród obecnie żyjących naukowców, wyjaśnia, że struktura wszechświata, ze wszystkimi jego prawami i siłami, sugeruje, że inteligencja istniała jeszcze zanim powstała materia. Dr Lanza mówi także, że przestrzeń i czas tak naprawdę nie istnieją, że to tylko my nosimy je ze sobą tak jak „żółwie noszą swoje skorupy”. Twierdzi on, że śmierć Świadomości po prostu nie istnieje. I tylko dlatego, że ludzie identyfikują się ze swoimi ciałami, wierzą, że kiedy ich ciało umrze, umrze też ich Świadomość.

Ponadto wierzy on także, że Świadomość nie jest lokalna i nie tylko może istnieć po prostu wszędzie, ale i równocześnie w różnych wszechświatach. To znaczy, że np. kiedy w jednym ze wszechświatów czyjeś ciało umiera, jego Świadomość przenosi się do innego wszechświata – tam, gdzie jego ciało jest ciągle żywe. I tak dalej. Bez końca.

Oczywiście dr Lanza nie jest jedynym naukowcem zaangażowanym w teorię równoległych wszechświatów.

Europejska Organizacja Badań Jądrowych (CERN) w latach 1998-2008 wraz z ponad 10.000 naukowców i inżynierów z ponad 100 krajów oraz setkami uniwersytetów i laboratoriów wybudowali największą maszynę w historii świata: Wielki Zderzacz Hadronów (LHC). Znajduje się on w tunelu posiadającym 27 kilometrów obwodu, pod granicą francusko-szwajcarską koło Genewy w Szwajcarii. LHC ma już na swoim koncie wiele sukcesów w udowadnianiu niektórych teorii: po pierwsze naukowcy udowodnili istnienie wcześniej nieuchwytnego bozonu Higgsa (tzw. „boskiej cząstki”), który uważany jest obecnie za kluczowy budulec wszechświata. Wydaje się także, że zbliżyli się bardzo na drodze do udowodnienia teorii ciemnej materii, co do której twierdzi się, że stanowi większość materii we wszechświecie. Ale ich następny krok wydaje się najważniejszy ze wszystkich: próba wykrycia, a może nawet stworzenia, miniaturowych czarnych dziur. Może to być faktycznie przełomowe odkrycie, obnażające cały nowy wszechświat i powodujące konieczność kompletnego przefomułowania podręczników do fizyki.

Large-Hadron-Collider-LHC-565315

Powyżej: Wielki Zderzacz Hadronów (LHC) w Szwajcarii.

Wraz ze zrozumieniem naszego świata/wszechświata i Świadomości, którą jesteśmy, zmienia się też nasza „rzeczywistość”.

 Jak widać z powyższego, nauka zajmowała się tematem Nieskończoności od bardzo dawna.

 Czy naprawdę możemy być wieczni?

Teraz, jak już przyjrzeliśmy się dobrze nowinkom w nauce, przypomnijmy sobie, co niektóre z wielu systemów wierzeń mówią o Nieskończoności od tysięcy lat:

Filozofia Buddyjska opowiada się za trwającym nieskończenie (wprzód i wstecz) stanem istnienia, bez punktu centralnego, ani żadnego bytu będącego jego podporą.

Kosmologia Hinduizmu jest nie-dualistyczna. Wszystko, co jest, to Brahman. Brahman to wieczne Teraz, a w wieczności nie ma przed lub po, gdyż wszystko jest wszędzie, zawsze.

W Islamie istnieją zapisy w Koranie, które przypisują Bogu Wieczność. Dokładnie tak samo, jak niepojęta jest największa liczba, Bóg także nie może być opisany przy użyciu ludzkiej terminologii lub określony jednym prostym słowem.

Judaizm wierzy w jednego Boga, który jest wieczny. Bóg wykracza „poza” wszystko, nawet poza samą koncepcję „poza”.

Religia Chrześcijańska wierzy w wiecznego Boga i, co ciekawe, definiuje Nieskończoność w Biblii: Mateusz, wersy 5:17 i 5:18: „Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. Zaprawdę, powiadam wam: Dopóki niebo i ziemia nie przeminą i dopóki się wszystko nie wypełni, ani jedna jota, ani jedna kreska w Prawie nie zmieni się.”

Jak widać, podczas gdy nauka mówi o wszystkim jako o części jednego ogromnego pola Energii, wiele systemów wierzeń mówi o Bogu będącym wszystkim, co jest, i zawierającym w sobie wszystko.

Nieważne co najbardziej rezonuje z naszą własną wewnętrzną Prawdą – czy to nauka czy system wierzeń, pewne rzeczy pozostają niezmienne: 

Fakt, że wszyscy jesteśmy częścią jednej całości i wszyscy jesteśmy połączeni.

Jako że świat materialny jest uznawany przez teorię kwantową (i niektóre wierzenia duchowe) za Iluzję, wielu ludzi dochodzi do wniosku, że to świat duchowy jest tym prawdziwym i rzeczywistym. A Dusze przychodzą tu po to, aby doświadczyć „życia” w Iluzji materii , a potem wracają „do domu” tj. do świata duchowego, gdzie „istnieją prawdziwie”. Jednak takie wierzenia też mogą być ograniczające i wprowadzające w błąd. Przypomnę ponownie, że „Świadomość jest tym, czym jest: wibracją, drgającym pulsem/sygnałem, który kontynuuję swoje istnienie tak długo, jak długo świadomie się rozwijamy, podnosząc tzw. częstotliwość drgań naszej wibracji.”

BEZ WZGLĘDU NA TO, CZY DOŚWIADCZAMY SIEBIE W ŚWIECIE MATERIALNYM CZY DUCHOWYM – WSZYSTKO TO JEST TYLKO ILUZJĄ.

Prawdziwe wyzwolenie z Iluzji następuje, kiedy zrozumiemy, że Świadomość, którą jesteśmy może trwać TYLKO I WYŁĄCZNIE wtedy, gdy się rozwijamy, wyzwoleni z Iluzji życia i śmierci w świecie fizycznym (materialnym) lub w świecie duchowym (spirytualnym).

Co możemy zrobić, by pozbyć się Lęku przed Przemijaniem/Nieprzetrwaniem i przyjąć nasze życie z otwartymi ramionami (tak, nasze życie w Iluzji 🙂 ) – w pełni i ze szczęściem, ciesząc się naszym istnieniem, spełniając nasze marzenia i oczekując z radością na jeszcze więcej szans poznania tego, kim naprawdę jesteśmy?

Zastanów się nad wyżej opisanymi krokami i zwróć uwagę na to, co bardziej z Tobą rezonuje: podejście naukowe do naszego tematu czy przekonania filozoficzne/duchowe?

Nie staraj się w żaden sposób naginać swojego zdania: gdyż nie ma tu ani dobrej ani złej odpowiedzi. Nie ma lepszego ani gorszego podejścia. Wszystko, w co wierzysz i co uważasz za prawdziwe, jest WAŻNE, RZECZYWISTE i NAJWAŻNIEJSZE DLA CIEBIE.

Bez względu na to, czy skłaniasz się w kierunku teorii naukowych czy poglądów filozoficznych lub religijnych, jedna prawda pozostaje taka sama:

Życie to podróż. Jej odległość jest mierzona pięknem Twego Serca.

Nie jej długością, ani nawet nie tym, ile sukcesów odniesiesz podczas tej podróży.

Twoim celem jako Świadomości jest to, by się nieustannie rozwijać i doświadczać siebie.

Kiedy będziesz się rozwijać jako Świadomość, którą jesteś, będziesz dalej istnieć. I jest to właściwie ta rzecz, co do której cała nauka i wszystkie poglądy filozoficzne lub religijne są zgodne.

Nigdy nie lekceważ Mocy swego własnego Serca.

Niedługo technologia zapewni ludziom wszystko, czego potrzebują: drukarki 3D są już dostępne, laboratoria produkujące prawdziwą skórę oraz organy niedługo rozrosną się na laboratoria produkujące prawdziwe jedzenie, pojazdy, domy… Pieniądze znikną, nie będąc już potrzebne, ani pożądane… Jaka będzie następna waluta na naszej planecie, kiedy pieniądze wyjdą z użycia?

Kiedy każdy będzie miał wszystko, czego będzie chciał, w dowolnej chwili? Postęp technologiczny wziął górę nad jakimkolwiek innym postępem na tej planecie. Nie przeskoczymy jednym susem z podejścia: „Chcę mieć dużo pieniędzy” na podejście „Zjednoczmy się i bądźmy wszyscy razem szczęśliwi”.

Następny etap rozwoju ludzkości jest tuż za rogiem. Następna waluta zaczyna się wydawać oczywista: władza.

W końcu i tak zawsze chodziło o władzę, a pieniądze były tylko sposobem na jej uzyskanie.

Co to znaczy mieć władzę? To znaczy, że możesz decydować o losie i życiu ludzi oraz planety. Dotychczas ktoś mógł uzyskać taką władzę, grożąc ludziom zabraniem im środków do życia, dając im nagrody pieniężne, przekupując ich lub zabijając. Kiedy pieniądze znikną, to także zniknie.

Siła papierka zostanie zastąpiona realną siłą, a ludzkość będzie musiała się nauczyć, co ta realna siła oznacza.

Pamiętaj: Fortuny przychodzą i odchodzą. Całe imperia mogą upaść w ciągu jednej nocy.

Jedyną rzeczą, jaka ma szansę na wieczność i ciągły rozwój jest Świadomość, którą jesteśmy.

Teraz już wiesz, jak żyć, by trwać zamiast przeminąć. Wiesz, że Twój Lęk przed Przemijaniem/Nieprzetrwaniem/Śmiercią, według świata nauki i poglądów filozoficznych czy religijnych – jest bezpodstawny.

 PAMIĘTAJ TAKŻE: NASZA PODŚWIADOMOŚĆ – to 90% wszystkich naszych reakcji, przekonań i działań. Jest odpowiedzialna za nasze przekonania, wartości, zwyczaje, emocje, mechanizmy obronne itp. – i dlatego możemy się znajdować w sytuacjach dla nas szkodliwych lub niekorzystnych. Możesz przeprogramować swoją podświadomość i pozbyć się negatywnych wzorców nie pozwalających Ci żyć takim życiem, jakiego chcesz.

„Nasze umysły mają tendencję do działania w pewien określony sposób: myślimy w taki sposób, do jakiego jesteśmy przyzwyczajeni. Właściwie nie ma w tym nic złego, jeśli chodzi o przypominanie sobie czy analizowanie rzeczy, kiedy to potrzebna jest logika tego typu. Jednak kiedy chcemy poszerzyć naszą świadomość i żyć życiem, jakiego chcemy, zamiast żyć życiem, jakiego nie chcemy – musimy wyszkolić swój umysł, by był w stanie kierować się logiką duchową, a nie tylko logiką zmysłów.

Nasze istnienie, jako świadomości, którą jesteśmy, zależy od naszego rozwoju.

Jako Jedna Całość (jedna świadomość), którą jesteśmy, kontynuujemy naszą ewolucję.

Jako indywidualne „Iskry” Jednej Całości – kontynuujemy wybieranie, czy chcemy ewoluować czy nie.

Zawsze mieliśmy taki wybór. I – w większości – ewoluowaliśmy. Nie daj się zwieść temu, co widzisz na świecie: cierpieniu, niesprawiedliwości, egoizmowi, okrucieństwu itp. 

Każdy z nas ma wolną wolę i może decydować, czy chce się rozwijać i poszerzać swoją indywidualną świadomość czy nie. Każdy z nas ma prawo wybierać, czy chce brać udział w naszej wspólnej Ewolucji czy nie. 

Zawsze mieliśmy ten wybór i nie możemy nikomu odmówić tego wyboru. Możemy sobie życzyć, żeby ktoś dokonał innego wyboru, ale nie możemy nikogo zmusić do wierzenia w naszą własną prawdę. Każdy z nas ma prawo do swojego własnego doświadczenia. Każdy z nas jest perfekcyjny i kochany, bez względu na to, jakich wyborów dokonuje.” – fragment z książki „Nauki Nadziei” – tom 1, autorstwa Johanny Kern 

Przydatna Afirmacja:

„Jestem tu po to, aby poznać siebie. Jestem tutaj, aby w pełni zamanifestować to, kim jestem. Uznaję swoje potrzeby i obserwuję, jak rozwija się moje życie. Zauważam, że kiedy pogłębia się moja samoświadomość, moja wizja życia również wzrasta. Dostrzegam coraz więcej możliwości na Lepsze Życie.”– fragment z nagrodzonej książki  „365 (+1) Afirmacji Pięknego Życia”, Johanny Kern. 

W tej książce, kolejnej po “Mistrzu i Zielonookiej Nadziei”, która oczarowała już wielu czytelników i ekspertów w Ameryce Północnej i Europie, Johanna Kern dzieli się pierwszą częścią niesamowitych Nauk Nadziei (Master Teachings of HOPE) na poziomie zaawansowanym i pokazuje Ci przykłady praktycznego zastosowania tej wiedzy do Twoich własnych doświadczeń.

POPARCIE

Po przestudiowaniu książki legendarny amerykański psycholog i naukowiec o międzynarodowej renomie – Prof. dr. hab. Stanley Krippner – napisał swoje poparcie:

„NIEKTÓRE MOCE, O KTÓRYCH LUDZIE NIE WIEDZIELI, ŻE JE POSIADAJĄ:

Ta inspirująca książka okrąża to, czego zdaniem wielu czytelników brakuje w ich życiu. Zamiast tego koncentruje się na mocach, o których istnieniu wielu czytelników nie wie. Odkryją, że ich zdolność do zdobywania informacji nie ogranicza się do zmysłów, ale jest wrodzoną zdolnością, którą trzeba ćwiczyć, gdy zdadzą sobie sprawę, że myśli to działania, że są częścią globalnego „pola energetycznego”, a doświadczenie życiowe i mądrość są dostarczane przez umysł i serce, które muszą współpracować ze sobą, aby osiągnąć pełną świadomość i szczęście”.

– Prof. dr. hab. Stanley Krippner  autor wielu książek i artykułów; współautor bestsellerowej książki „Mitologia Osobista” (Personal Mythology); były prezes Stowarzyszenia Psychologii Humanistycznej, Parapsychologicznej oraz Towarzystwa Badań Snów; założyciel Międzynarodowego Towarzystwa Badań nad Dysocjacją; Członek Amerykańskiego Towarzystwa Psychologicznego,  Amerykańskiego Stowarzyszenia Psychologów, Amerykańskiego Towarzystwa Hipnozy Klinicznej oraz Naukowego Towarzystwa ds. Badań nad Religią, były dyrektor Laboratorium Snu w Maimonides Centrum Medycznym w Nowym Jorku oraz Centrum Badania Dziecka przy Uniwersytecie Kent w Stanach Zjednoczonych; pionier w badaniu świadomości, przez 50 lat prowadził badania w dziedzinie snów, hipnozy, szamanizmu i dysocjacji; laureat nagród za Wybitny Wkład w Międzynarodowy Rozwój Psychologii i Profesjonalnej Hipnozy oraz kilku nagród za całokształt osiągnięć życiowych. –

Ta książka pomoże Ci zrozumieć Twój własny nieskończony potencjał, wyjaśni Ci mechanizm działania 7 Mocy oraz to, jak możesz wykorzystać tę wiedzę dla własnych korzyści i rozwoju.

Znajdziesz w tej książce m.in. dwanaście nigdy wcześniej nie publikowanych Podróży Wewnętrznych, które pomogą Ci poszerzyć swoją wizję siebie, wyostrzyć swoją intuicję i wydobyć lub poprawić wizję „trzeciego oka” – co dalej prowadzi do przebudzenia pewnych uśpionych dotychczas obszarów mózgu. 

Przeczytaj darmowe fragmenty i zamów książkę: TUTAJ

Wybierz Temat
Jak Pokonać 10 Podstawowych Lęków w Życiu
Blog