Zmienianie rzeczywistości i duchowość
Działanie na rzeczywistość za pomocą myśli
Blog

Nasze życie jest hojne i pozwala nam wybrać to, czego chcemy.

Większość z nas zgadza się, że żyjemy w świecie fizycznym/materialnym. Jesteśmy pewni istnienia świata fizycznego/materialnego, ponieważ możemy doświadczać go za pomocą zmysłów. Wielu z nas zgadza się również, że istnieje świat duchowy. Wierzymy w świat duchowy, bo można go „postrzegać” poprzez swoją intuicję, system wierzeń, logikę lub tak zwany „szósty zmysł”.

Dawniej nauka, tzw. „stara szkoła”,  potwierdzała istnienie materialnego świata i kwestionowała istnienie sfery duchowej, nazywając ją „iluzją”.

W dzisiejszych czasach nauka (w szczególności fizyka kwantowa) uważa świat materialny za iluzję, twierdząc, że to nasze zmysły i mózg interpretują naszą percepcję i sprawiają, że „wierzymy”, że jakieś rzeczy istnieją „tam”.

Innymi słowy:

Nie ma znaczenia, czy jest to fizyczne/materialne czy też nie.

Bez względu na to, czy zgadzamy się z założeniami dawnej materialistycznej szkoły nauki czy też z bardziej holistycznym (całościowym) podejściem nauk nowoczesnych – sposób w jaki kierujemy naszym życiem całkowicie zależy od nas. Jest głęboko zakorzeniony w sposobie, w jaki zostaliśmy zaprogramowani lub zaprogramowaliśmy samych siebie, w oparciu o nasze doświadczenia, przekonania i – przede wszystkim – co współbrzmi z tym, kim dotychczas byliśmy:

Dla niektórych z nas – świat wydaje się być miejscem istniejącym samym sobie, w którym nie mają wiele do powiedzenia i nie mogą go w żaden sposób kontrolować.

Niektórzy z kolei postrzegają świat jako wrogi, pełen tych “innych”, z którymi muszą walczyć, albo ich unikać i zawsze być gotowymi do ataku lub obrony.

Dla innych świat jest miejscem obsługi ich Ego, gdzie mogą zaspakajać swoje potrzeby, czy to materialne czy emocjonalne.

Są ludzie, którzy postrzegają świat jako jedność, gdzie wszystko jest celowe. Jeszcze inni, widzą go jako wielką niewiadomą, gdzie wszystko jest możliwe.

 Jaka by nie była Twoja odpowiedź – poinformuje Cię o tym, jak czujesz się w tym momencie.

Żadna nie jest lepsza, czy gorsza od drugiej. Jest to tylko odbicie tego, kim jesteś obecnie. Nic więcej.

Poinformuje Cię to także o tym, czy to, co myślisz na temat świata jest zgodne z Twoją głębszą, wewnętrzną Prawdą. Czy sposób, w jaki żyjesz utrzymuje Cię w poczuciu szczęścia i czy jest coś,  co musisz zmienić.

Aby czuć się spełnionym w życiu, Twoje życie i Wizja Twojego Serca muszą być w zgodzie.

*W Naukach Nadziei używamy słowa „Serce” w celu określenia esencji tego, kim jesteśmy, naszej „prawdziwej istoty wewnętrznej”. Tej części nas, gdzie znajduje się nasza własna, piękna Prawda – pozbawionej jakichkolwiek uwarunkowań i lęków. 

Bez względu na to, co jest naszym największym problemem, musimy pamiętać, że nie jesteśmy jedyną osobą na świecie znajdującą się w takiej sytuacji.

 Tak, czasami czujemy się przytłoczeni, a nawet możemy załamać się pod wpływem stresu / presji – ALE – możemy także pozbierać się i znaleźć coś pozytywnego w każdej sytuacji. Możemy na przykład nauczyć się czegoś bardzo ważnego i pożytecznego, co wykorzystamy w przyszłości lub możemy uświadomić sobie, że rzeczywiście „to, co nas nie zabija, tylko nas wzmacnia”. Pokonywanie przeszkód pomaga nam zdobyć mądrość życiową, zwiększając naszą zdolność do osiągania naszych celów.

Ludzki mózg znajduje interesujące rozwiązania na swoje problemy: często gdy jakieś jego części są uszkodzone, z jakiegokolwiek powodu – pozostałe części mózgu przejmują funkcje uszkodzonych części. Dlaczego nie skorzystać z podobnej metody w naszym życiu: jeśli coś nie działa tak, jak chcemy – możemy skupić się na czymś innym i znaleźć piękno gdzie indziej, w innym aspekcie życia.

Czasami nastają dla nas trudne czasy, ale zawsze istnieje możliwość zmiany. Jeśli nie poddamy się naszemu podświadomemu Lękowi Przed Zmianami ( patrz: „Jak pokonać Lęk Przed Zmianami”) – możemy zmienić nasze życie tak wiele razy, jak tylko chcemy.

Życie nie jest naszym wrogiem. Będzie uważnie słuchać tego, czego chcemy, i będzie nas wspierać na każdym kroku. Nie będzie oceniać naszych pragnień i potrzeb. Dostarczy nam to, czego chcemy, bez względu na to, czy nasze życzenia wywodzą się z naszych podświadomych lęków, niezaspokojonych pragnień naszego Ego, czy kierujemy się z naszą czystą, wewnętrzną Prawdą.

Niezależnie od tego, czy wybieramy problem, czy jego rozwiązanie – życie da nam dokładnie to, czego chcemy. 

Jest taki cudowny człowiek podróżujący po świecie: nie ma rąk ani nóg. Tłumy ludzi w wielu różnych krajach przychodzą, aby wysłuchać go, kiedy opowiada o szczęściu i pięknie życia. Znalazł sposób na przekształcenie swojej niepełnosprawności w prawdziwą moc. Nie, nie wszyscy muszą „ujawniać” swoją słabość lub inność na scenie publicznej. Ale każdy może znaleźć to, co da mu szczęście w życiu.

Nigdy nie jest za późno, ani za wcześnie, aby żyć w zgodzie z tym, co znajduje się w naszym Sercu.

Kiedy stajemy się bardziej świadomi celu naszego istnienia (rozwoju, poznania szczęścia, stania się najlepszą wersją nas samych) – cały świat zmienia swoje barwy. Nasza własna radość życia głęboko wpływa na innych: wszyscy tworzymy i współtworzymy rzeczywistość dla nas wszystkich.

Czy pozytywne myślenie może pomóc rozwiązać problemy, które naprawdę trudno rozwiązać?

Weźmy to na przykład: wielu ludzi na naszej planecie cierpi głód, a my często mamy łzy w oczach, słysząc wiadomości o głodujących dzieciach w zubożałych częściach świata. Nie wiemy, jak skutecznie im pomóc, skąd wziąć pieniądze, aby je wszystkie wyżywić.

Prawda jest taka, że na naszej planecie jest wystarczająco dużo jedzenia dla nas wszystkich. Mamy obfitość jedzenia i mamy mnóstwo zasobów.

 

 

 

 

 

Faktem jest, że podstawową przyczyną braku pożywienia dla ubogich ludzi nie jest brak zasobów. Przyczyna leży gdzie indziej. Wywodzi się to bezpośrednio z wewnętrznych lęków (lub tak zwanych podświadomych cieni) kontrolujących zachowanie niektórych wpływowych ludzi, którzy kierują korporacjami wyniszczącymi naszą planetę, zużywającymi w zastraszającym tempie jej bogate zasoby, oraz niszczącymi nasze środowisko naturalne. Mając na celu zdobycie coraz większej ilości pieniędzy (gdyż posiadanie pięniędzy oznacza dla nich władzę, a tym samym łudzą się, że pieniądze będą lekarstwem na nurtujący ich wewnętrzny starch) – ich działania stają się samolubne, wyrządzające krzywdę innym, jak na przykład celowe zatapianie ogromnych ładunków zboża. A wszystko to po to, aby utrzymać wysokie ceny jedzenia na rynku, zamiast nakarmić głodujących.

Gdyby ci nieszczęśliwcy, ci opętani wewnętrznym strachem ludzie zechcieli nauczyć się, jak pozbyć się swoich podświadomych cieni – i zmienić swoje negatywne myśli na pozytywne – nie zatapiali by żywności, a to mogłoby przyczynić się do rozwiązania głodu na świecie.

Czy ci z nas, których Serca są zamknięte, mogą kiedykolwiek otworzyć się na możliwość samouzdrowienia?

Nikt nie może doświadczyć prawdziwego szczęścia, będąc kierowanym przez podświadome lęki lub pragnienia niezdrowego Ego. Szczęście nie może być inicjowane ani utrzymywane w stanie strachu, chciwości, gniewu lub braku pozytywnych emocji na swój temat lub na temat świata.

Może być wiele przyczyn tego, co powoduje że tracimy naszą wrodzoną radość życia.  Zazwyczaj możemy zawęzić je do specyficznego programowania narzuconego nam w dzieciństwie lub wczesnej młodości. To programowanie sprawia, że ​​postrzegamy i reagujemy na świat w automatyczny sposób, zawężając naszą świadomość do roli jedynie narzędzia reagującego na bodźce, jak roboty, które funkcjonują, gdy ktoś naciśnie u nich jakiś guzik. 

Jedną z naszych podstawowych ludzkich potrzeb jest żyć w stanie szczęścia. Jako część natury naturalnie dążymy do radości życia. Nasza wrodzona natura prędzej czy później przejmuje kontrolę: chcemy doświadczyć prawdziwego szczęścia i chcemy doświadczyć miłości.

Wcześniej czy później wszyscy budzimy się do życia.

I jeśli nie jest dla nas za późno, ponieważ nasze życie fizyczne jest skończone – mamy szansę, aby poszukać rozwiązania i uleczyć nasze wewnętrzne rany.

Wiemy już, że wielkie kroki składają się z wielu małych kroków.

Zmiana naszej sytuacji życiowej, znalezienie lepszej pracy, stworznie udanego związku z ukochaną osobą – wszystko zaczyna się od pierwszego kroku.

 Pozytywne myślenie może przenosić góry. Pozytywne myślenie pomogło milionom ludzi wyzwolić się z niewoli, bronić przed najeźdźcami / okupantami lub przetrwać w obozach koncentracyjnych. Wierzyli w lepsze jutro i stało się to ich rzeczywistością.

 Nie zależy to od kogoś innego, w jakim świecie żyjemy. To zależy od nas.

Kiedy znowu potkniemy się w życiu – pamiętajmy, że możemy wstać i spróbować ponownie.

 

Zależy to od nas, czy przestaniemy koncentrować się na tym, co nie działa. Jesteśmy tutaj po to, aby stać się wszystkim, czym możemy być: najlepszymi wersjami nas samych. Mamy wybór, aby skupić się na tym, zamiast ciągłego podtrzymywania antagonizmów, które prowadzą nas donikąd, z wyjątkiem ślepego zaułka.

Istnieje tylko cienka granica oddzielająca problem od rozwiązania.

Wszystko, co musimy zrobić, to wymazać ją z naszego Umysłu.

Przydatna Afirmacja:

„Nie zniechęcają mnie żadnego rodzaju opóźnienia, niepowodzenia i przeszkody. Rozumiem, że mogę przechodzić przez niezbędny proces samouzdrawiania, który przygotowuje mnie do następnego etapu na drodze do Lepszego Życia. Nie poddaję się w takich chwilach, lecz cieszę się powodzeniem, sukcesem oraz szczęściem innych.”- fragment z nagrodzonej książki  „365 (+1) Afirmacji Pięknego Życia”, autorstwa Johanny Kern.

I przede wszystkim:

Rozluźnij się. Wszystko jest dobrze. Wszystko jest dokładnie tak, jak ma być.

.

O AUTORCE

Johanna Kern, mentorka rozwoju i wielokrotnie nagradzana pisarka („Mistrz i Zielonooka Nadzieja”, „Sekrety Miłości”, „365 (+1)Afirmacji Pięknego Życia”, „Nauki Nadziei” , „Narodziny Duszy", "Transformacja Wewnętrznych Cieni", "Kraina Cieni Legenda", itd.).

Praktykuje i dzieli się Naukami Nadziei pomagając ludziom odnaleźć własną wewnętrzną moc oraz rozwijać się we wszystkich dziedzinach życia.

 Jej historia zyskała międzynarodowy rozgłos i uznanie czytelników w Ameryce Północnej i Europie oraz referencje od trzech światowej klasy ekspertów w dziedzinie psychologii, badań nad snami i hipnozą, psychofizjologii, parapsychologii, psi, rozwoju człowieka, neuro-computing itp. : dr. Stanleya Krippnera, dr. Jerry’ego Solfvina i Briana Van der Horsta.

Książki i nagrania audio Johanny Kern są dostępne na tej stronie, a także na Amazon i w innych dużych sklepach internetowych na całym świecie - w języku (alfabetycznie) angielskim, niemieckim i polskim.

 

Zmienianie rzeczywistości i duchowość
Działanie na rzeczywistość za pomocą myśli
Blog

 ODBIERZ DARMOWY PREZENT!

 

Kiedy zapiszesz się na Newsletter Johanny Kern otrzymasz:

Wprowadzenie oraz Rozdział Pierwszy książki “Mistrz i Zielonooka Nadzieja” – nagranie audio autorki!

To najdłuższy rozdział w całej książce, składający się z kilku części.

ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER TUTAJ:

  http://johannakern.pl/newsletter/

ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER: TUTAJ

Dostępne obecnie książki i nagrania audio Johanny Kern oraz kanał na YouTubie:

(Kliknij na obrazki)

Książki Johanny Kern

Książki Johanny Kern

 
Nagrania MP3 na Programowanie Podświadomości

Nagrania MP3 na Programowanie Podświadomości

Kanał Johanny Kern na Youtubie

Kanał Johanny Kern na Youtubie