Wybierz Temat
Ścieżki życia i kariery
Blog

„M” jak Moc

– Myślisz

– Możesz

– Masz

Pomimo tego, czy w to wierzymy, czy nie – nasze myśli kreują nas samych. Żadna inna siła na świecie nie ma równie głębokiego wpływu na naszą rzeczywistość jak Moc naszych myśli.

Cała dziedzina fizyki, jaką obecnie znamy, oparta jest na mechanice kwantowej, która z kolei stanowi podstawę jednej trzeciej całej światowej gospodarki i jej produktów. Mechanika kwantowa stała się najbardziej precyzyjną teorią fizyki, nie tylko wyjaśniającą wszystko – np. jak świecą gwiazdy i słońce, lub dlaczego obiekty wydają się być twardą masą, ale również dała nam wszystko począwszy od chipów komputerowych, poprzez tranzystory, lasery, aż do bomb atomowych.

Dwie podstawowe zasady teorii kwantowej to:
1. Rzeczywistość – jest tworzona przez tzw. obserwatora.
2. Połączalność – wszelkie rzeczy, które kiedykolwiek w jakikolwiek sposób na siebie oddziaływały są na zawsze połączone,„powiązane”.

Co to znaczy?

Jest tylko iluzją. To, co widzimy istnieje tylko w naszych, tzw. obserwatorów, mózgach, a dokładniej w naszych umysłach, które podsumowują doświadczenia naszych zmysłów – dając nam iluzję „rzeczywistości”. NATOMIAST„połączalność” oznacza, że wszyscy tworzymy i współtworzymy nasz świat nie tylko dla siebie, ale także dla tych, z którymi w jakikolwiek sposób jesteśmy połączeni. Czyli praktycznie z całą przyrodą, wszechświatem i wszystkimi ludźmi na planecie. A to dlatego, że na poziomie energii jesteśmy połączeni ze wszystkim co istnieje, w taki czy inny sposób.

Jesteśmy częścią jednego wielkiego pola energii, w którym doświadczamy tego, co postrzegamy jako naszą „rzeczywistość”.

Wszystko co istnieje, jest energią. W skład energii wchodzi wszystko, co jest materialne/fizyczne, czyli doświadczane przez nasze zmysły, oraz wszystko – co tylko można postrzegać: to jest nasze myśli, emocje, elektrony (tak, nikt nigdy jeszcze nie widział ani nie zważył elektronu) itp.

Wszystko co istnieje, czyli energia, objawia się w postaci fal i wibracji. Oznacza to, że wszystko co istnieje, w swej podstawowej skali – wibruje, czy też drga.

Można to sobie wyobrazić na przykład na podstawie fal radiowych: częstotliwość ich drgań (wibracji) decyduje o ich jakości, zasięgu itd.

Teraz wyobraź sobie, że nasze myśli są jak fale radiowe. Wszystko, co myślimy, ma swoją szczególną wibrację, i dlatego też – w zależności od częstotliwości ich drgań/wibracji – nasze myśli mają taką lub inną jakość oraz zasięg, decydując jak nasze myślenie wpływa na rzeczywistość (iluzję), którą tworzymy i współtworzymy. Niezależnie od tego, czy jesteśmy tego świadomi, czy nie.

Kiedy zrozumiemy i zaakceptujemy ogromną Moc naszych myśli jako prawdziwych twórców naszej rzeczywistości, posiadamy moc tworzenia życia, jakiego chcemy. 

To, czego doświadczamy w życiu zależy od naszej percepcji, czyli od tego, co jesteśmy w stanie wyobrazić sobie jako możliwe w naszej „rzeczywistości”. Oznacza to, że możemy doświadczyć tylko tego, co w jakiś sposób jest dla nas możliwe w naszym przekonaniu.

Nasza percepcja jest głęboko zakorzeniona w sposobie, w jaki zostaliśmy zaprogramowani lub sami zaprogramowaliśmy siebie na podstawie naszych doświadczeń, przekonań oraz – przede wszystkim – na podstawie tego, co zgodne jest z tym, jakimi obecnie jesteśmy.

Dla niektórych z nas – świat wydaje się być miejscem istniejącym samym sobie, w którym nie mają wiele do powiedzenia i nie mogą go w żaden sposób kontrolować. Niektórzy z kolei postrzegają świat jako wrogi, pełen tych „innych”, z którymi muszą walczyć, albo ich unikać i zawsze być gotowymi do ataku lub obrony. Dla innych świat jest miejscem obsługi ich Ego, gdzie mogą zaspakajać swoje potrzeby, czy to materialne czy emocjonalne. Są ludzie, którzy postrzegają świat jako jedność, gdzie wszystko jest celowe. Jeszcze inni, widzą go jako wielką niewiadomą, gdzie wszystko jest możliwe.

Nasza wizja świata odzwierciedla naszą wizję siebie.

Otwieranie się na nowe możliwości – pozwoli Ci poszerzyć/ulepszyć swoją wizję siebie pozwalając Ci być tym, kim chcesz być – a nie być ograniczonym do tego, jak zostałeś/-aś zaprogramowany/-a. Twoja wizja siebie nie jest rzeczą stałą – i możesz ją zmieniać.

Na całym świecie, pośród miliardów ludzi – nie ma dwóch zupełnie identycznych osób, ani dwóch identycznych dróg życiowych. Nie tylko każdy człowiek jest niepowtarzalny. Ale także każde zwierzę, każda roślina, kamień, ziarnko piasku, kropla wody lub płatek śniegu.

Gdy uświadomimy sobie piękno i znaczenie naszego istnienia – w naturalny sposób poszerzamy naszą wizję siebie.

Fortuny przychodzą i odchodzą. Całe imperia mogą upaść w ciągu jednej nocy. Jeśli budujesz swoją wartość na tym co posiadasz, a raczej co myślisz, że posiadasz – a tak naprawdę to ono jest Twoim właścicielem – Twoje życie jest napędzane przez materializm. Często stajemy się niewolnikami kredytów hipotecznych i rzeczy, które gromadzimy w nadmiarze. Nie żyjemy i nie pracujemy już wtedy dla siebie. Pracujemy, aby utrzymać posiadłości i rzeczy, które stają się naszym władcą.

A co stanie się, jeśli zachorujemy, albo zmieni się gospodarka – i nie będziemy mogli sobie pozwolić na utrzymanie rzeczy, które wydawały nam się niezbędne do szczęścia? Posiadanie i cieszenie się dobrami materialnymi może być bardzo przyjemne – i nie ma w tym absolutnie nic niewłaściwego. Ale pozwolić im kontrolować nasze życie – to już zupełnie inna sprawa. Rzeczy są tylko rzeczami. Jesteśmy warci znacznie więcej niż wszystkie rzeczy, które posiadamy, lub które chcemy posiadać.

Nasza prawdziwa wartość nie może być zmierzona przez żadne rzeczy, jakie istnieją na świecie.

Masz prawdziwą Moc nad swoim własnym doświadczeniem. Wbrew temu, w co być może wierzysz – Twoja Moc jest większa niż jakakolwiek Moc Twojego środowiska, społeczeństwa, pracodawców, rządu lub kogokolwiek innego, znanego Ci lub nieznanego.

Gdy czerpiesz siłę z uwarunkowań czy to społecznych, religijnych lub ukształtowanych przez osobiste poczucie bezwartościowości – tak naprawdę umniejszasz własną wewnętrzną Moc.

To, co masz i to, czego nie masz zależy od tego jak używasz swojej własnej Mocy.

Sekretem tego, aby dobrze prosperować w życiu jest życie w zgodzie z wizją swojego Serca*. Ten świat, który nosimy w naszym Sercu, jest tą rzeczywistością, której prawdziwie pragniemy i potrzebujemy stworzyć dla siebie – jeśli chcemy być szczęśliwi, spełnieni oraz nadal się rozwijać. Wizja naszego Serca jest większa niż nasza wizja świata i samego/samej siebie.

* W Naukach Nadziei używamy słowa „Serce” w celu określenia esencji tego, kim jesteśmy. Naszej „prawdziwej istoty wewnętrznej”. Tej części nas, gdzie nasza własna, piękna prawda pozbawiona jest jakichkolwiek uwarunkowań i lęków.

Aby dobrze prosperować w życiu – najlepiej dobrze prosperować w przedsięwzięciach Serca. Nie bój się. Ty i tylko Ty masz Moc, aby zaakceptować lub odrzucić wszystko, co chcesz.

Twoje życie to Twoja własna podróż. Tylko Ty decydujesz o tym, jak i gdzie chcesz dotrzeć.

Przydatna Afirmacja:

„Z łatwością potrafię zmieniać sposób swojego myślenia. Mogę świadomie uwydatniać radości i pomniejszać swoje obawy. Nadal pogłębiam swoją wiedzę o sobie. Czuję, jak wzbiera i rośnie w potęgę moja wewnętrzna Moc. Wiem, że jestem w stanie uczynić, odczuwać i osiągnąć o wiele więcej wspaniałych rzeczy, niż mogę to sobie wyobrazić!”- fragment z książki  „365 (+1) Afirmacji Pięknego Życia”, autorstwa Johanny Kern.  

 

Szczegółowe informacje o tym, jak nasz Umysł działa w świecie fizycznym/materialnym, czym jest Cykliczne Koło Tworzenia, oraz więcej informacji na temat świadomości, szczęścia, osobistej mocy i sposobów na tworzenie/zmienianie rzeczywistości można znaleźć w książkach: „Mistrz i Zielonooka Nadzieja” (poziom podstawowy) i „Nauki Nadziei” (poziom zaawansowany) – autorstwa Johanny Kern.

W książce „Nauki Nadziei” Johanna Kern prowadzi czytelników poprzez specjalny program mający na celu poszerzenie swojej wizji siebie, wyostrzenie intuicji i obudzenie niektórych z uśpionych obszarów mózgu. Książka zawiera także dwanaście nigdy wcześniej nie opublikowanych Podróży Wewnętrznych, pozwalających czytelnikom odkryć Własną Prawdę i przetrenować swój umysł na nowe sposoby myślenia: ostrość postrzegania, łatwość oceniania i rozwiązywania problemów oraz umiejętność życia w harmonii z Własną Prawdą.

Nauki Nadziei nie mają na celu zmieniać tego, kim jesteś, ani zmieniać Twojego systemu wierzeń – BEZ WZGLĘDU NA TO, czy reprezentujesz poglądy naukowe, ateistyczne czy religijne.

Nauki Nadziei mają na celu poszerzenie Twojej świadomości i zapewnieni Ci pomocy w Twoim rozwoju aż do osiągnięcia przez Ciebie pełni Twojego potencjału.

Johanna Kern – mentorka rozwoju, uznana kanadyjska reżyserka i producentka filmowa urodzona i wychowana w Polsce, oraz wielokrotnie nagradzana pisarka („Mistrz i Zielonooka Nadzieja”„365 (+1) Afirmacji Pięknego Życia”„Nauki Nadziei”, „Sekrety Miłości dla Każdego”, „Kraina Cieni: Legenda”) wiele lat temu zaczęła nagle doświadczać regularnych spontanicznych transów, w których znajdowała się w starożytnej świątyni, gdzie otrzymywała Nauki Nadziei od starożytnego Mistrza.

Niesamowite antyczne Nauki Nadziei dały jej odpowiedzi na najważniejsze pytania, jakie ludzie stawiają sobie od wieków, oraz nowe spojrzenie na wszystko, co uważamy za kluczowe – nas samych, nasze pochodzenie i cel naszego istnienia:

począwszy od znaczenia naszej egzystencji, a skończywszy na tym, jak osiągnąć prawdziwe Szczęście, Moc, Obfitość i Wolność od wszelkich ograniczeń; począwszy od tego, jak nasze myśli funkcjonują w polu energii, którego wszyscy jesteśmy częścią, a skończywszy na tym, jakie jest znaczenie i natura ducha, materii, życia, śmierci i czym tak naprawdę jest Cykliczne Koło Tworzenia.

Johanna Kern dzieli się swoją wiedzą i pomaga ludziom znaleźć własną moc i rozwinąć się we wszystkich dziedzinach życia. Jej książki i płyty są dostępne na tej stronie, a także na Amazon i innych dużych sklepach internetowych na całym świecie – w języku (alfabetycznie) angielskim, niemieckim i polskim.

Wybierz Temat
Ścieżki życia i kariery
Blog