Zmienianie rzeczywistości i duchowość
Jak rozwijać się duchowo każdego dnia
Blog

Wiele się ostatnio mówi na temat uzdrawiania naszej rzeczywistości.
Często jesteśmy zagubieni w tym natłoku informacji – które niejednokrotnie są po prostu pełnymi abstrakcyjnych koncepcji teoriami nie bardzo odnoszącymi się do tego, z czym zmierzamy się w dniu codziennym. Docierają do nas jakieś abstrakcyjne wywody, lub coraz liczniejsze tzw. „teorie konspiracyjne”, albo po prostu wyświechtane slogany ciągle powielające się w mediach społecznościowych. Jak sobie z tym wszystkim poradzić i uporządkować ten natłok informacji w jakąś logiczną całość? Poniższy artykuł może pomóc Ci to zrobić.

Kim jesteśmy: nasz proces samouzdrawiania jako Naturalna Ewolucja

1. Poprzez postrzeganie siebie za pomocą naszych zmysłów/mózgu.

2. Poprzez postrzeganie siebie poprzez doświadczanie.

Z powodu naszej percepcji to, kim jesteśmy, często jest błędnie rozumiane jedynie jako to, co nazywamy naszą tożsamością, czyli poczucie jakiejś określonej, specyficznej istoty, z zestawem specyficznych cech.

Jesteśmy w stanie postrzegać się z powodu naszej świadomości.

1. Świadomość jako poczucie własnej egzystencji powiązanej z naszymi zmysłami – czyli sposób w jaki opisuje ją tzw. „stara szkoła” medycyny i psychologii: kiedy jesteśmy w stanie działać za pośrednictwem naszych zmysłów, uważa się nas za „świadomych”.

2. Świadomość, jaka operuje poza zmysłami, poza zdolnością naszego ciała/mózgu, poza czasem i przestrzenią.

Na przykład: gdy działamy na poziomie fal mózgowych Gamma – tak, jak w głębokiej medytacji, transie lub pod narkozą wtedy, gdy wydajemy się być nieprzytomni, nadal możemy postrzegać siebie i „rzeczywistość” ze względu na „poszerzoną świadomość”. Badacze medyczni i naukowcy uważają, że jest to wielką zagadką, jak to się odbywa, ponieważ fale mózgowe Gamma są generowane powyżej tzw. częstotliwości neuronalnej (czyli mózg takich częstotliwości nie jest w stanie wypracować).

Aby zrozumieć, kim naprawdę jesteśmy, a nie pomylić tego z poczuciem naszej tożsamości – musimy przyjrzeć się głębiej naszej świadomości pozazmysłowej. 

Mówiąc prosto: jest to drganie, jak gdyby pulsujący sygnał, który wibruje z pewną częstotliwością.

Świadomość taka nie zatrzymuje się, gdy nasz mózg zapada w śpiączkę, lub gdy jesteśmy “nieprzytomni” – z takiego czy innego powodu – i nie operujemy za pomocą naszych zmysłów.

Świadomość pozazmysłowa doświadcza siebie we wszystkich stanach naszej fizycznej i umysłowej zdolności. Zarówno w stanie dobrego zdrowia, jak i w chorobie cielesnej lub mentalnej – nadal gromadzi wszystkie doświadczenia w celu swojego dalszego rozwoju. 

Nasze fizyczne życie jest dla naszej pozasmysłowej świadomości „poszukiwaniem wizji siebie”.

 

Wrodzoną naturą świadomości jest wzrastanie, rozszerzanie się. Jeśli z jakiegoś powodu świadomość nie poszerza się, nie podnosząc częstotliwości swoich wibracji – jako drgający sygnał spowolni się/pomniejszy, i – ostatecznie – przestanie drgać, przestanie istnieć jako świadomość doświadczająca siebie.

Główną rzeczą, która może zatrzymać/zniweczyć świadomość, którą jesteśmy, jest brak naszego rozwoju i obniżanie przez to częstotliwości swoich wibracji. 

Co ciekawe: to, co podnosi wibracje naszej świadomości – zgodnie z tym co odkryli badający to naukowcy – to na przykład altruizm, współczucie i miłość bezwarunkowa, czyli tzw. “wyższe wartości”.

Starożytne kultury wiedziały o tym i opracowały specjalne narzędzia zapewniające ewolucję naszej świadomości. Jednak większość tych narzędzi została skradziona, sfragmentowana i użyta w szczątkowej postaci przez tych, którzy szukali władzy i chcieli wykorzystywać innych – w celach manipulacji zarówno ekonomicznej, jak i emocjonalnej. Różne instytucje wykorzystały szczątkową starożytną wiedzę, aby umocnić swój atorytet i władzę, decydując o losach ludzkości.

Zamiast używać narzędzi starożytnych Mistrzów w ich oryginalnej formie – tak, jak zostały one zaprojektowane w celu poszerzania naszej świadomości, stosowano je we fragmentarycznej/szczątkowej formie jako pomoc w programowaniu warunkowym.

Składa się ono z Programowania Podświadomości, Programowania Społecznego i Programowania Odruchu Unikania:

Programowanie Podświadomości odbywa się w sposób spontaniczny i zakorzenione jest w naszych podświadomych lękach dotyczących naszego przetrwania. Może być łatwo zapoczątkowane przez któregokolwiek z naszych opiekunów/rodziców lub jakieś inne autorytety w naszym życiu.

Programowanie Społeczne pochodzi z zewnątrz i odbywa się poprzez używanie czynników/reguł/manipulacji bądź nacisku, wykorzystując przy tym wrodzoną gatunkowi ludzkiemu naturalną potrzebę struktury – typową dla wszystkich gatunków zwierząt społecznych, które z natury żyją w stadach/grupach.

Programowanie Odruchu Unikania może być zapoczątkowane przez nas samych lub wywołane poprzez wewnętrzne lęki/obawy zakorzenione w naszym naturalnym Lęku Przed Zmianami i rozwinięciu w sobie podświadomej potrzeby „swojskiego bezpieczeństwa”.

„Swojskie bezpieczeństwo” to uczucie, którego doznajemy w związku z wiedzą nabytą w celu przetrwania w konkretnych okolicznościach, do których się przyzwyczailiśmy (niezależnie od tego czy są dla nas dobre, czy złe).

Z powodu tych trzech rodzajów programowania, kontynuujemy naszą egzystencję kierowani różnymi lękami, żyjąc w dyskomforcie i poddani wszelkiego rodzaju ograniczeniom. Dopóki działamy na takim „automatycznym pilocie” – niszczymy nasze własne szczęście i dobro, a także szczęście i dobro innych, oraz jako gatunek ludzki zmierzamy w kierunku nie tylko fizycznego, ale także duchowego samozniszczenia.

Aby kontynuować naszą egzystencję jako świadomość, którą jesteśmy, musimy rozpocząć i utrzymać nasz proces samoleczenia.

Ten proces może być spontaniczny i musi rozpocząć się już TERAZ – jeśli chcemy przetrwać jako rasa ludzka oraz jako świadomość, którą jesteśmy.

Pierwszym krokiem w tym procesie jest zrozumienie tego, kim jesteśmy: świadomością.

Kolejne kroki zależą od naszych priorytetów, albo od tego w jakiej kolejności chcemy zmienić programowanie w 7. głównych aspektach naszego życia – w których doświadczamy siebie jako świadomości, którą jesteśmy (nasza Wielka 7-ka):

Nasze Ciało
Nasz Umysł
Nasze Serce i jego wizja (nasza czysta, wewnętrzna istota)
Nasze Emocje
Nasze Ego
Nasza Wizja Świata
Nasza Wizja Siebie

Jako świadomość, którą jesteśmy, chcemy doświadczyć siebie we wszystkich powyższych aspektach w naszej czystej, nieuwarunkowanej formie.

Czy możemy to zrobić?

Tak. Jako świadomość, którą jesteśmy, mamy wybór: być, albo nie być.

Jak możemy to zrobić?

Wszyscy jesteśmy częścią Wielkiego Projektu, który ma zdolność samouzdrawiania. Ta umiejętność może być zastosowana we wszystkich aspektach naszego życia (Wielka 7-ka). Wszystko, czego potrzebujemy, to odpowiednio uruchomić nasz proces samouzdrawiania, a następnie go utrzymać. Kiedy rozpoczniemy proces samouzdrawiania, dostosujemy się do naturalnego procesu naszej Ewolucji: możemy wtedy przezwyciężyć wszystko, co stoi na przeszkodzie naszego rozwoju.

Nauki Nadziei dostarczają nam konkretnych narzędzi potrzebnych do procesu samouzdrawiania i utrzymania naszego rozwoju – które zostały opracowane przez starożytnych Mistrzów. Narzędzia te zostały nam przekazane w swojej czystej, oryginalnej formie, oraz zostały dostosowane do naszego współczesnego stylu życia i sposobu myślenia. 

W tej książce, kolejnej po “Mistrzu i Zielonookiej Nadziei”, która oczarowała już wielu czytelników i ekspertów w Ameryce Północnej i Europie, Johanna Kern dzieli się pierwszą częścią niesamowitych Nauk Nadziei (Master Teachings of HOPE) na poziomie zaawansowanym i pokazuje Ci przykłady praktycznego zastosowania tej wiedzy do Twoich własnych doświadczeń.

POPARCIE

Po przestudiowaniu książki legendarny amerykański psycholog i naukowiec o międzynarodowej renomie – Prof. dr. hab. Stanley Krippner – napisał swoje poparcie:

„NIEKTÓRE MOCE, O KTÓRYCH LUDZIE NIE WIEDZIELI, ŻE JE POSIADAJĄ:

Ta inspirująca książka okrąża to, czego zdaniem wielu czytelników brakuje w ich życiu. Zamiast tego koncentruje się na mocach, o których istnieniu wielu czytelników nie wie. Odkryją, że ich zdolność do zdobywania informacji nie ogranicza się do zmysłów, ale jest wrodzoną zdolnością, którą trzeba ćwiczyć, gdy zdadzą sobie sprawę, że myśli to działania, że są częścią globalnego „pola energetycznego”, a doświadczenie życiowe i mądrość są dostarczane przez umysł i serce, które muszą współpracować ze sobą, aby osiągnąć pełną świadomość i szczęście”.

– Prof. dr. hab. Stanley Krippner  autor wielu książek i artykułów; współautor bestsellerowej książki „Mitologia Osobista” (Personal Mythology); były prezes Stowarzyszenia Psychologii Humanistycznej, Parapsychologicznej oraz Towarzystwa Badań Snów; założyciel Międzynarodowego Towarzystwa Badań nad Dysocjacją; Członek Amerykańskiego Towarzystwa Psychologicznego,  Amerykańskiego Stowarzyszenia Psychologów, Amerykańskiego Towarzystwa Hipnozy Klinicznej oraz Naukowego Towarzystwa ds. Badań nad Religią, były dyrektor Laboratorium Snu w Maimonides Centrum Medycznym w Nowym Jorku oraz Centrum Badania Dziecka przy Uniwersytecie Kent w Stanach Zjednoczonych; pionier w badaniu świadomości, przez 50 lat prowadził badania w dziedzinie snów, hipnozy, szamanizmu i dysocjacji; laureat nagród za Wybitny Wkład w Międzynarodowy Rozwój Psychologii i Profesjonalnej Hipnozy oraz kilku nagród za całokształt osiągnięć życiowych. –

Ta książka pomoże Ci zrozumieć Twój własny nieskończony potencjał, wyjaśni Ci mechanizm działania 7 Mocy oraz to, jak możesz wykorzystać tę wiedzę dla własnych korzyści i rozwoju.

Znajdziesz w tej książce m.in. dwanaście nigdy wcześniej nie publikowanych Podróży Wewnętrznych, które pomogą Ci poszerzyć swoją wizję siebie, wyostrzyć swoją intuicję i wydobyć lub poprawić wizję „trzeciego oka” – co dalej prowadzi do przebudzenia pewnych uśpionych dotychczas obszarów mózgu. 

Przeczytaj darmowe fragmenty i zamów książkę: TUTAJ

Zmienianie rzeczywistości i duchowość
Jak rozwijać się duchowo każdego dnia
Blog

O AUTORCE

Johanna Kern, mentorka rozwoju i wielokrotnie nagradzana pisarka („Mistrz i Zielonooka Nadzieja”, „Sekrety Miłości”, „365 (+1)Afirmacji Pięknego Życia”, „Nauki Nadziei” , „Narodziny Duszy", "Transformacja Wewnętrznych Cieni", "Kraina Cieni Legenda", itd.).

Praktykuje i dzieli się Naukami Nadziei pomagając ludziom odnaleźć własną wewnętrzną moc oraz rozwijać się we wszystkich dziedzinach życia.

 Jej historia zyskała międzynarodowy rozgłos i uznanie czytelników w Ameryce Północnej i Europie oraz referencje od trzech światowej klasy ekspertów w dziedzinie psychologii, badań nad snami i hipnozą, psychofizjologii, parapsychologii, psi, rozwoju człowieka, neuro-computing itp. : dr. Stanleya Krippnera, dr. Jerry’ego Solfvina i Briana Van der Horsta.

Książki i nagrania audio Johanny Kern są dostępne na tej stronie, a także na Amazon i w innych dużych sklepach internetowych na całym świecie - w języku (alfabetycznie) angielskim, niemieckim i polskim.

 

 ODBIERZ DARMOWY PREZENT!

 

Kiedy zapiszesz się na Newsletter Johanny Kern otrzymasz:

Wprowadzenie oraz Rozdział Pierwszy książki “Mistrz i Zielonooka Nadzieja” – nagranie audio autorki!

To najdłuższy rozdział w całej książce, składający się z kilku części.

ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER TUTAJ:

  http://johannakern.pl/newsletter/

ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER: TUTAJ

Dostępne obecnie książki i nagrania audio Johanny Kern oraz kanał na YouTubie:

(Kliknij na obrazki)

Książki Johanny Kern

Książki Johanny Kern

 
Nagrania MP3 na Programowanie Podświadomości

Nagrania MP3 na Programowanie Podświadomości

Kanał Johanny Kern na Youtubie

Kanał Johanny Kern na Youtubie