Prawo Pozorne oraz Punkt Wyjścia dla Częstotliwości Energii

Prawo Pozorne opiera się na zasadzie pozornego zyskiwania wtedy, kiedy następuje strata. Oraz pozornego tracenia wtedy, kiedy następuje zysk. Pozorny zysk oraz pozorna strata zależą od częstotliwości w Punkcie Wyjścia.

Oto kolejna część mojej serii poświęconej wszystkim poszukiwaczom prawdy:

Prawo Pozorne - Johanna Kern

Prawo Pozorne - Johanna Kern

Prawo Uniwersalne jest jedną z 7 Mocy/Energii tworzących świat materialny. Wpływa ono na wszystko w świecie fizycznym/materialnym – w tym na każdą naszą myśl, czyn, nasze ciało, zdrowie fizyczne/emocjonalne, to co przeżywamy i dokąd zmierzamy:

Prawo Uniwersalne posiada 8 Praw Składowych.

Czwarte z nich to:

Prawo Pozorne

Krótkie objaśnienie tego, w jaki sposób to prawo wpływa na jakość naszego życia.

UWAGA: Każde z tych praw jest falą Energii o unikalnych częstotliwościach, które można zmierzyć w Hz.  Częstotliwości te mogą być odtworzone za pomocą technologii (określone równania matematyczne podawane są na bardziej zaawansowanych poziomach Nauk Nadziei) – ale także mogą być wytwarzane przez ludzki mózg.

Gdy pamiętamy słynne równanie Einsteina „e = mc2”, przypomnimy sobie również, że wszystko we wszechświecie jest Energią. Wszystko, od najmniejszych atomów i komórek ludzkiego ciała, po planety i całe galaktyki, jest częścią ogromnego pola Energii.

Warto również przypomnieć, co powiedział Nicolas Tesla: „Jeśli chcesz odkryć tajemnice wszechświata, myśl w kategoriach energii, częstotliwości i wibracji.”

 W kwantowej teorii pola (podstawowej metodzie opisu cząstek elementarnych i ich oddziaływań), wszystkie „cząstki” to wzbudzenia/wibracje pola bazowego.

Innymi słowy:

Wszystko jest Energią. W tym nasze ciała, nasze działania i nasze myśli.

I – wszystko wibruje.

Im wyższa częstotliwość danej wibracji, tym wyższy jej wpływ na wszystko inne.

Prawo Pozorne - Johanna Kern

Kiedy myślimy o podróżach kosmicznych i międzygalaktycznych, albo o zmienianiu rzeczywistości za pomocą myśli – nie chodzi tylko o przełamanie „bariery czasu”. Dotyczy to również częstotliwości używanych przy starcie wysyłanego statku (lub myśli). Częstotliwości te należy bardzo dokładnie zmierzyć zgodnie z 8. Prawami Uniwersalnymi dla Energii.

Według Prawa Pozornego, każde działanie, lub myśl – będąc energią – ma swój początek. 

Nazywamy go „Punktem Wyjścia”.

W zależności od częstotliwości w Punkcie Wyjścia, nastąpi zysk lub strata. Wysokie częstotliwości spowodują zysk. Natomiast te niskie – stratę.

Oto interesująca rzecz w odniesieniu do naszego życia:
Prawo Pozorne można zaobserwować w naszym codziennym życiu.

Nasze myśli – podobnie jak wszystko inne – wibrują z pewnymi częstotliwościami Badacze zaobserwowali, że poszerzona świadomość, altruizm, uniwersalna/bezwarunkowa/czysta Miłość – czyli tzw. „wyższe wartości”, które mają wysoką częstotliwość wibracji i wchodzą w zakres kategorii Gamma fal mózgowych – posiadają największą moc i zmieniają „rzeczywistość” w mgnieniu oka.

  • Kiedy zrozumiemy, że nasze Myśli są również działaniami, ze względu na ich

    Prawo Pozorne - Johanna Kern

    Prawo Pozorne oraz Punkt Wyjścia dla Częstotliwości

    wibracyjny charakter, możemy zdać sobie sprawę jak ważne są one w naszym życiu, wprowadzając w nie zdarzenia, doświadczenia, sytuacje, czy osoby.

  • Kiedy myślisz o zmianie rzeczywistości własnymi myślami, pomyśl o nich jak o statku wysyłanym w kosmos.

Oto dlaczego:

Wibracje, które są używane w Punkcie Wyjścia, czyli te myśli i uczucia, jakie nam wtedy towarzyszą, nazywane są „Intencjami”. I te właśnie Intencje, które znajdują się w Punkcie Wyjścia, mogą wibrować z różną częstotliwością, tak jak fale radiowe (ZOBACZ: Jak tworzymy i współtworzymy naszą rzeczywistość).

Czy zauważyłeś/-aś, że kiedy coś dajesz, w jakiejś formie to z powrotem dostajesz?

Kiedy pomyślisz o przeszłości, możesz na przykład przypomnieć sobie czasy, kiedy prezenty jakie komuś podarowałeś wróciły do Ciebie w tej czy innej formie, jednak zbliżonej do tego, co kiedyś oddałeś. Albo, może pamiętasz sytuację, kiedy Twoje negatywne działania wobec innych, przyniosły Ci tymczasowe zwycięstwo w danej chwili, ale później zostały odzwierciedlone w podobnych działaniach innych ludzi wobec Ciebie.

Jak możemy skorzystać z tej wiedzy w naszym codziennym życiu?

Weźmy za przykład nasze marzenia. Kiedy nasze marzenia pozostają w zgodzie z wizją naszego Serca – a nie wywodzą się z naszych lęków bądź podszeptów ego – możemy naprawdę osiągnąć wszystko, czego chcemy.

* W Naukach Nadziei używamy słowa „Serce” w celu określenia esencji tego, kim jesteś, Twojej, nazwijmy to, „prawdziwej istoty wewnętrznej”. Tej części Ciebie, gdzie Twoja własna, piękna prawda, pozbawiona jest jakichkolwiek uwarunkowań i lęków.

Na silnej woli lub Ego możemy zajechać tylko do pewnego momentu. Wcześniej czy później kończy się to nieustannym stresem, krótkotrwałym sukcesem, zubożeniem emocjonalnym, wyczerpaniem intelektualnym i fizycznym, chorobą lub ślepym zaułkiem, gdzie nasze szczęście rozpływa się w nicość.

Jednak w chwili, gdy otwieramy nasze Serce i pozwalamy się sobie zjednoczyć z pokojem, harmonią i Miłością – wszystko zmienia się w naszym życiu.

I taką właśnie mądrość możemy znaleźć w Prawie Pozornym.

Nasze Serce i nasze intencje są kluczami do wszystkiego.

Prawo Pozorne zawsze działa dla nas i z nami.

Prawo Pozorne - Johanna Kern

  • Upewnij się, że twoje Intencje w Punkcie Wyjścia Twojego działania lub myśli znajdują się w wyższym zakresie częstotliwości drgań. W ten sposób nie będzie żadnych błędów i rozczarowań, na przykład w sytuacjach, gdy zdajesz się okazywać hojność, ale tak naprawdę oczekujesz czegoś w zamian.

  • Jeżeli dajesz coś oczekując czegoś w zamian – możesz nie otrzymać niczego z powrotem, a to dlatego, że częstotliwość wibracji Twojej Intencji nie będzie się zgadzać z Twoim działaniem. Ponieważ tak naprawdę, to nie jesteś hojny/-a. Udajesz tylko hojność, a chcesz zrobić interes.

Oczywiście, nie ma nic złego w robieniu interesu. Jednak, jeśli dajesz: DAWAJ. Gdy robisz interes: RÓB INTERES. Gdy kochasz: KOCHAJ (nie bądź zaborczy/-a lub „potrzebujący”/-a, to nie prawdziwa Miłość). 

Miej zupełną jasność tego, co naprawdę zamierzasz, a otrzymasz oczekiwane rezultaty. To jest naprawdę proste.

Życie JEST proste: jest piękne, i może być czystą radością, jeśli się na to pozwoli. Kiedy słuchamy naszego Serca, nic nie jest trudne, i wszystko jest dobrze.  

Prawo Pozorne odpowiada za liczne „przebudzenia” wśród poszukiwaczy głębszej wiedzy.

„Bycie w harmonii z Prawem Pozornym prowadzi do poszerzonej świadomości, altruizmu i bezwarunkowej Miłości, które pomagają mózgowi przeprogramować się i nauczyć się funkcjonować w oparciu o logikę duchową, a nie tylko o logikę zmysłów.” – fragment z książki „Nauki Nadziei” – tom 1, autorstwa Johanny Kern

PAMIĘTAJ TAKŻE:

1. NASZA PODŚWIADOMOŚĆ rządzi 90% naszego myślenia i zachowania. Odpowiada za nasze nawyki, emocje, automatyczne reakcje, mechanizmy obronne itp., które mogą sprawić, że utkniemy w niechcianych sytuacjach w życiu. Możesz przeprogramować swoją podświadomość i pozbyć się negatywnych wzorców powstrzymujących Cię przed prowadzeniem takiego życia, jakiego chcesz.

2. Na poziomie świadomości, poza zmysłami, mamy dostęp do każdej informacji, jaka istnieje.

Bez względu na to, czy ta informacja powstała w tym, co uważamy za przeszłość, w tym, co uważamy za teraźniejszość, czy też tym, co uważamy za przyszłość – nie ma to znaczenia. W obszarze świadomości Jednej Całości czas nas nie wiąże, gdyż na tym poziomie wszystko jest „bezczasowe”.

Zastanów się nad poniższym:

„Moja radość otwiera mnie na miłość. Wiem, jak kochać i być kochanym/ą. Zawsze wypełnia mnie dużo miłości od środka. Miłość łatwo przeze mnie przepływa. Wiem jak dawać miłość i wiem, jak otrzymywać miłość. Moja miłość do świata i siebie stwarza dobroć i szczęście w moim życiu. Moje życie pełne jest miłości.” – fragment z książki  „365 (+1) Afirmacji Pięknego Życia”, autorstwa Johanny Kern 

Daj sobie czas: zasada „krok po kroku” zawsze działa najlepiej. Ofiaruj sobie miłość i cierpliwość.

8 Praw Uniwersalnych pomaga nam na każdym kroku.

ZOBACZ: Zmienianie Rzeczywistości: 8 Praw Uniwersalnych dla Energii – Wprowadzenie

Te prawa wpływają bez żadnego wyjątku na wszystkie obszary naszego życia: życie prywatne i zawodowe, sztukę i naukę, biznes i politykę itp. bez względu na to, czy jesteśmy tego świadomi czy nie:

Prawo Przyczyny i Skutku / Przyczyny i Rozwiązania
Prawo Początku, Rozwoju i Przemijania
Prawo Integracji i Ekspansji
Prawo Pozorne
Prawo Reakcji Łańcuchowej
Prawo Skierowane do Siebie
Prawo Matryc i Echa
Prawo Nieskończoności

Szczegółowe informacje na temat 8 składowych praw Prawa Uniwersalnego, innych Mocy tworzących świat materialny oraz więcej informacji na temat świadomości, szczęścia, osobistej mocy i sposobów na tworzenie/zmienianie rzeczywistości można znaleźć w książkach: „Mistrz i Zielonooka Nadzieja” (poziom podstawowy) i „Nauki Nadziei” (poziom zaawansowany) – autorstwa Johanny Kern.

W książce „Nauki Nadziei” Johanna Kern prowadzi czytelników poprzez specjalny program mający na celu poszerzenie swojej wizji siebie, wyostrzenie intuicji i obudzenie niektórych z uśpionych obszarów mózgu. Książka zawiera także dwanaście nigdy wcześniej nie opublikowanych Podróży Wewnętrznych, pozwalających czytelnikom odkryć Własną Prawdę i przetrenować swój umysł na nowe sposoby myślenia: ostrość postrzegania, łatwość oceniania i rozwiązywania problemów oraz umiejętność życia w harmonii z Własną Prawdą.

Nauki Nadziei nie mają na celu zmieniać tego, kim jesteś, ani zmieniać Twojego systemu wierzeń – BEZ WZGLĘDU NA TO, czy reprezentujesz poglądy naukowe, ateistyczne czy religijne.

Nauki Nadziei mają na celu poszerzenie Twojej świadomości i zapewnieni Ci pomocy w Twoim rozwoju aż do osiągnięcia przez Ciebie pełni Twojego potencjału.

Johanna Kern – mentorka rozwoju, uznana kanadyjska reżyserka i producentka filmowa urodzona i wychowana w Polsce, oraz wielokrotnie nagradzana pisarka („Mistrz i Zielonooka Nadzieja”„365 (+1) Afirmacji Pięknego Życia”„Nauki Nadziei”„Sekrety Miłości dla Każdego”, „Kraina Cieni: Legenda”) wiele lat temu zaczęła nagle doświadczać regularnych spontanicznych transów, w których znajdowała się w starożytnej świątyni, gdzie otrzymywała Nauki Nadziei od starożytnego Mistrza.

Niesamowite antyczne Nauki Nadziei dały jej odpowiedzi na najważniejsze pytania, jakie ludzie stawiają sobie od wieków, oraz nowe spojrzenie na wszystko, co uważamy za kluczowe – nas samych, nasze pochodzenie i cel naszego istnienia:

począwszy od znaczenia naszej egzystencji, a skończywszy na tym, jak osiągnąć prawdziwe Szczęście, Moc, Obfitość i Wolność od wszelkich ograniczeń; począwszy od tego, jak nasze myśli funkcjonują w polu energii, którego wszyscy jesteśmy częścią, a skończywszy na tym, jakie jest znaczenie i natura ducha, materii, życia, śmierci i czym tak naprawdę jest Cykliczne Koło Tworzenia.

Johanna Kern dzieli się swoją wiedzą i pomaga ludziom znaleźć własną moc i rozwinąć się we wszystkich dziedzinach życia. Jej książki i płyty są dostępne na tej stronie, a także na Amazon i innych dużych sklepach internetowych na całym świecie – w języku (alfabetycznie) angielskim, niemieckim i polskim.

8 Praw Uniwersalnych dla Energii
Działanie na rzeczywistość za pomocą myśli
Blog