Prawo Reakcji Łańcuchowej oraz rezonans mechaniczny, akustyczny i orbitalny

 Nie potrzeba paliwa do podróży kosmicznych? Zarówno w podróżach kosmicznych, jak i zmienianiu rzeczywistości za pomocą naszych myśli – możemy albo uniknąć rezonansu lub zastosować rezonans mechaniczny, akustyczny lub orbitalny na naszą korzyść. W tym celu, musimy zrozumieć mechanikę Prawa Reakcji Łańcuchowej dla Energii.

Oto kolejna część mojej serii poświęconej wszystkim poszukiwaczom prawdy:

Prawo Reakcji Łańcuchowej - Johanna Kern

Prawo Reakcji Łańcuchowej - Johanna Kern

Prawo Uniwersalne jest jedną z 7 Mocy/Energii tworzących świat materialny. Wpływa ono na wszystko w świecie fizycznym/materialnym – w tym na każdą naszą myśl, czyn, nasze ciało, zdrowie fizyczne/emocjonalne, to co przeżywamy i dokąd zmierzamy:

Prawo Uniwersalne posiada 8 Praw Składowych.

Piąte z nich to:

Prawo Reakcji Łańcuchowej

Krótkie objaśnienie tego, w jaki sposób to prawo wpływa na jakość naszego życia.

UWAGA: Każde z tych praw jest falą Energii o unikalnych częstotliwościach, które można zmierzyć w Hz.  Częstotliwości te mogą być odtworzone za pomocą technologii (określone równania matematyczne podawane są na bardziej zaawansowanych poziomach Nauk Nadziei) – ale także mogą być wytwarzane przez ludzki mózg.

Jeśli chodzi o rezonans, najczęściej związek ten występuje dla pary częstotliwości wibracji lub obiektów. Prawo Reakcji Łańcuchowej odnosi się do wielu kolejnych zależności między podobnymi częstotliwościami wibracji.

Pomyśl o „efekcie domina” i rozważ każdą interakcję między upadającymi płytkami jako kolejny rezonans:

Wyobraź sobie, że ułożyłeś/łaś płytki domina w taki sposób, że kiedy popychasz pierwszą z nich, jej upadek popchnie następną i tak dalej, aż wszystkie płytki upadną.

Taki jest mechanizm Prawa Reakcji Łańcuchowej: kiedy jeden element Materii wibruje, jego wibracje są przenoszone na kolejny element i w ten sposób rozprzestrzeniają się coraz dalej. Każdy pojedynczy czyn i każda pojedyncza myśl powoduje rezultat podobny do tego, jaki możemy zaobserwować w efekcie domina – wytwarza się reakcja łańcuchowa.

Pamiętamy już, że według Einsteina, Tesli, Mechaniki Kwantowej i 8 Uniwersalnych Praw – wszystko jest Energią: począwszy od komórek naszego ciała, całej przyrody, po planety, galaktyki i wszystko inne we Wszechświecie, w tym nasze myśli.

Możesz zadać sobie pytanie: w przypadku którego elementu występuje większe prawdopodobieństwo przenoszenia wibracji, a w przypadku którego jest większe prawdopodobieństwo ulegania wpływom innych?

Jeżeli chodzi o elementy Materii, ten o najwyższej wibracji wykazuje największe prawdopodobieństwo wywarcia wpływu na inne o niższych wibracjach.

Nie mylmy jednak Prawa Reakcji Łańcuchowej z Prawem Przyczyny i Skutku:

Prawo Reakcji Łańcuchowej nie skupia się na przyczynie i skutku. Chodzi w nim o szereg reakcji, które następują po skutku, co także wyjaśnia ich naturę.

Prawo Reakcji Łańcuchowej wpływa na każdą cząstkę materii i odpowiada za akumilacyjne tendencje wibracji .

Na przykład w podróżach kosmicznych do odległych miejsc można osiągnąć napęd wykorzystując Prawo Reakcji Łańcuchowej – zamiast ropy naftowej lub ciekłego wodoru / tlenu (lub innego paliwa).

Częstotliwości wibracji w Punkcie Wyjścia można precyzyjnie obliczyć tak, aby ich siła miała wpływ na kolejne etapy podróży.

Kiedy wiemy, jakie są częstotliwości wibracji naszego punktu docelowego, a także jakie częstotliwości napotkamy na naszej drodze, możemy obliczyć częstotliwości, które nas tam doprowadzą.

Prawo Reakcji Łańcuchowej - Johanna Kern

Aby lepiej zrozumieć, jak to wszystko działa, przypatrzmy się następującym sytuacjom życiowym:

Kiedy mówiliśmy o Prawie Pozornym oraz tzw. Punkcie Wyjścia w poprzedniej części tej serii, zauważyliśmy, że pozorna utrata lub zysk energii zależały od jakości częstotliwości inicjujących akcję. Mogliśmy również zauważyć – poprzez przykłady z własnego życia – że ekwiwalent tego, co otrzymujemy, nie jest dokładnie taki sam, jak to, co dajemy. Odpowiedzialne za to jest Prawo Reakcji Łańcuchowej. Wpływa ono na każde działanie oraz myśl (ponieważ myśli, będące częścią pola Energii, są również działaniami).

Przyjrzyjmy się temu, co się dzieje, kiedy dajemy coś komuś, nie oczekując nic w zamian i nie czekając na pochwałę ani wdzięczność od innych:

Nasze intencje w „Punkcie Wyjścia” są prawdziwie bezinteresowne. Z powodu działania „Prawa Reakcji Łańcuchowej”, intencje te wpływają na inne energie, przyciągają je i kumulują się z nimi. 

To, co wysłaliśmy wraca do nas, tylko że teraz jest to cały zbitek podobnych wibracji.

W ten właśnie sposób dostajemy z powrotem więcej, niż daliśmy. Innymi słowy: dostajemy z powrotem więcej niż daliśmy, kiedy nasze intencje są czyste.

A co się dzieje, kiedy nasze intencje nie są czyste?

Co się dzieje z tymi wszystkimi myślami i czynami, które wysyłamy przepełnione chciwością, egoizmem i knuciem?

Niskie wibracje także przyciągają inne. Mimo że mają one słabszy wpływ na wyższe wibracje, nadal silnie przyciągają podobne niższe wibracje i nadal podlegają Prawu Reakcji Łańcuchowej.

Tak więc znowu dostajemy z powrotem więcej, niż daliśmy: więcej chciwości, samolubności, przebiegłych działań i myśli ze strony innych ludzi, co wpływa na nasze życie i powoduje problemy.

Lub – jeżeli udajemy, że jesteśmy bezinteresowni, ale tak naprawdę chcemy ubić interes, co oznacza, że nasze Intencje nie były czyste w Punkcie Wyjścia, gdyż nie zgadzały się z naszymi czynami/myślami – otrzymujemy z powrotem mniej niż wysłaliśmy, albo zupełnie nic.

Prawo Reakcji Łańcuchowej - Johanna Kern

Prawo Reakcji Łańcuchowej

I to właśnie się dzieje, kiedy wysyłamy jakąś myśl lub dokonujemy jakiegoś czynu: w zależności od naszych intencji w Punkcie Wyjścia, to, co dostaniemy z powrotem, jest tym, co wysłaliśmy, tylko że pomnożonym lub pomniejszonym.

Skumulowana cecha wszystkich wibracji determinuje rzeczy, które dostajemy lub których nie dostajemy w życiu.

Istnieją pewne teorie opierające się na koncepcji, że to, czego chcemy, możesz przyciągnąć swoimi myślami, o ile dostosujemy swoją wibrację do wibracji tego, czego chcemy. A mówiąc precyzyjniej, do wibracji uczucia osiągnięcia lub zdobycia tego, czego chcemy.

Takie teorie są mylące, gdyż opierają się wyłącznie na obserwacji, że „swój do swego ciągnie” / „podobne przyciąga podobne” bez pełnego zrozumienia, jak tak naprawdę działa Prawo Uniwersalne. Dlatego też wielu ludzi, którzy wykorzystują techniki oferowane przez twórców takich teorii i próbują zyskać dobra materialne lub spełnić swoje marzenia, wcześniej czy później doznaje zawodu.

Wszystko, co wywodzi się z lęku, zgorzknienia, desperacji, rozczarowania, chciwości, dumy lub jest napędzane Ego – jest wibracją o niskiej częstotliwości i z powodu działania Prawa Pozornego i Prawa Reakcji Łańcuchowej nie wywoła żadnej trwałej lub udanej „manifestacji” w świecie materialnym.

WYŁĄCZNIE wibracje o wyższych częstotliwościach, takie jak czyste Intencje w Punkcie Wyjścia, mogą przynieść wartościowe i trwałe rzeczy oraz wytworzyć prawdziwe szczęście w życiu.

Żadna fortuna, kariera czy związek zbudowane na wibracjach o niskiej częstotliwości nie może przynieść szczęścia i pozwolić na cieszenie się radosnym i spełnionym życiem. Ludzie wcześniej czy później albo tracą to, co zyskali, albo zaczynają poważnie choro-wać albo kończą w rozczarowaniu, zgorzknieniu, samotni i zapomniani. To właśnie dlatego tak ważne jest, żeby dostosować nasze marzenia do wizji naszego Serca.

Ustaw pragnienia Twojego Serca wyżej w hierarchii niż pragnienia swojego ego. Nie ustalaj sobie celów i nie dokonuj ważnych decyzji pod wpływem swoich lęków lub negatywnych emocji.

Wtedy i tylko wtedy, to, czego pragniesz, przyniesie Ci szczęście i stanie się Twoją trwałą rzeczywistością.

PAMIĘTAJ TAKŻE:

1. NASZA PODŚWIADOMOŚĆ rządzi 90% naszego myślenia i zachowania. Odpowiada za nasze nawyki, emocje, automatyczne reakcje, mechanizmy obronne itp., które mogą sprawić, że utkniemy w niechcianych sytuacjach w życiu. Możesz przeprogramować swoją podświadomość i pozbyć się negatywnych wzorców powstrzymujących Cię przed prowadzeniem takiego życia, jakiego chcesz.

2. Na poziomie świadomości, poza zmysłami, mamy dostęp do każdej informacji, jaka istnieje.

Bez względu na to, czy ta informacja powstała w tym, co uważamy za przeszłość, w tym, co uważamy za teraźniejszość, czy też tym, co uważamy za przyszłość – nie ma to znaczenia. W obszarze świadomości Jednej Całości czas nas nie wiąże, gdyż na tym poziomie wszystko jest „bezczasowe”.

Zastanów się nad poniższym:

„Moje pozytywne myśli przyciągają pozytywne rezultaty. Moje dobre samopoczucie przyciąga pozytywnych ludzi. Moje otwarte i radosne Serce pomaga mi przyciągnąć pozytywne wydarzenia w moim życiu. Cieszy mnie pozytywne nastawienie. Raduje mnie osiąganie bardziej pozytywnych rezultatów w życiu.” – fragment z książki  „365 (+1) Afirmacji Pięknego Życia”, autorstwa Johanny Kern 

Daj sobie czas: zasada „krok po kroku” zawsze działa najlepiej. Ofiaruj sobie miłość i cierpliwość.

8 Praw Uniwersalnych pomaga nam na każdym kroku.

ZOBACZ: Zmienianie Rzeczywistości: 8 Praw Uniwersalnych dla Energii – Wprowadzenie

Te prawa wpływają bez żadnego wyjątku na wszystkie obszary naszego życia: życie prywatne i zawodowe, sztukę i naukę, biznes i politykę itp. bez względu na to, czy jesteśmy tego świadomi czy nie:

Prawo Przyczyny i Skutku / Przyczyny i Rozwiązania
Prawo Początku, Rozwoju i Przemijania
Prawo Integracji i Ekspansji
Prawo Pozorne
Prawo Reakcji Łańcuchowej
Prawo Skierowane do Siebie
Prawo Matryc i Echa
Prawo Nieskończoności

Szczegółowe informacje na temat 8 składowych praw Prawa Uniwersalnego, innych Mocy tworzących świat materialny oraz więcej informacji na temat świadomości, szczęścia, osobistej mocy i sposobów na tworzenie/zmienianie rzeczywistości można znaleźć w książkach: „Mistrz i Zielonooka Nadzieja” (poziom podstawowy) i „Nauki Nadziei” (poziom zaawansowany) – autorstwa Johanny Kern.

W książce „Nauki Nadziei” Johanna Kern prowadzi czytelników poprzez specjalny program mający na celu poszerzenie swojej wizji siebie, wyostrzenie intuicji i obudzenie niektórych z uśpionych obszarów mózgu. Książka zawiera także dwanaście nigdy wcześniej nie opublikowanych Podróży Wewnętrznych, pozwalających czytelnikom odkryć Własną Prawdę i przetrenować swój umysł na nowe sposoby myślenia: ostrość postrzegania, łatwość oceniania i rozwiązywania problemów oraz umiejętność życia w harmonii z Własną Prawdą.

Nauki Nadziei nie mają na celu zmieniać tego, kim jesteś, ani zmieniać Twojego systemu wierzeń – BEZ WZGLĘDU NA TO, czy reprezentujesz poglądy naukowe, ateistyczne czy religijne.

Nauki Nadziei mają na celu poszerzenie Twojej świadomości i zapewnieni Ci pomocy w Twoim rozwoju aż do osiągnięcia przez Ciebie pełni Twojego potencjału.

Johanna Kern – mentorka rozwoju, uznana kanadyjska reżyserka i producentka filmowa urodzona i wychowana w Polsce, oraz wielokrotnie nagradzana pisarka („Mistrz i Zielonooka Nadzieja”„365 (+1) Afirmacji Pięknego Życia”„Nauki Nadziei”„Sekrety Miłości dla Każdego”, „Kraina Cieni: Legenda”) wiele lat temu zaczęła nagle doświadczać regularnych spontanicznych transów, w których znajdowała się w starożytnej świątyni, gdzie otrzymywała Nauki Nadziei od starożytnego Mistrza.

Niesamowite antyczne Nauki Nadziei dały jej odpowiedzi na najważniejsze pytania, jakie ludzie stawiają sobie od wieków, oraz nowe spojrzenie na wszystko, co uważamy za kluczowe – nas samych, nasze pochodzenie i cel naszego istnienia:

począwszy od znaczenia naszej egzystencji, a skończywszy na tym, jak osiągnąć prawdziwe Szczęście, Moc, Obfitość i Wolność od wszelkich ograniczeń; począwszy od tego, jak nasze myśli funkcjonują w polu energii, którego wszyscy jesteśmy częścią, a skończywszy na tym, jakie jest znaczenie i natura ducha, materii, życia, śmierci i czym tak naprawdę jest Cykliczne Koło Tworzenia.

Johanna Kern dzieli się swoją wiedzą i pomaga ludziom znaleźć własną moc i rozwinąć się we wszystkich dziedzinach życia. Jej książki i płyty są dostępne na tej stronie, a także na Amazon i innych dużych sklepach internetowych na całym świecie – w języku (alfabetycznie) angielskim, niemieckim i polskim.

 

8 Praw Uniwersalnych dla Energii
Zmienianie rzeczywistości i duchowość
Blog