Zmienianie rzeczywistości i duchowość
Blog
Nowości w Mediach

W styczniowym (2019) wydaniu amerykańskiego miesięcznika „Conscious Shift Magazine” („Magazyn Świadomej Zmiany”) ukazał się artykuł Johanny Kern pt. „Our Self-Healing Process as the Natural Evolution”. Magazyn ten posiada tysiące czytelników online w całej Ameryce i koncentruje się na zmianach zachodzących w naszym dzisiejszym świecie. 

Pod spodem znajduje się tłumaczenie tego artykułu.

Proces samoleczenia jako naturalna ewolucja

Johanna Kern

Już najwyższy czas, żebyśmy wszyscy zrozumieli, co działa a co nie działa na naszej planecie. Dlaczego życie w naszym mieście czy naszej wsi wygląda tak, jak wygląda. Dlaczego na świecie jest tyle cierpienia, dlaczego życie jednych ludzi rozkwita, a inni borykają się z losem.

Jeśli nie sięgniemy do prawdziwej wiedzy o sobie i nie weźmiemy we własne ręce naszego losu – niewiele można będzie na to poradzić. Z powodu naszej percepcji to, kim jesteśmy, często jest błędnie rozumiane jedynie jako to, co nazywamy naszą tożsamością, czyli poczucie jakiejś określonej, specyficznej istoty z zestawem specyficznych cech.

Zwykle określamy siebie na dwa sposoby:

  1. Poprzez postrzeganie siebie za pomocą naszych zmysłów/mózgu (np. patrząc na swoje ciało w lustrze lub odczuwając deszcz na swojej skórze).

  2. Poprzez postrzeganie siebie poprzez doświadczanie (nasze emocje, procesy myślowe, pragnienia, wspomnienia, sympatie i antypatie).

Jesteśmy w stanie postrzegać samych siebie dzięki naszej świadomości.

Nasza świadomość może być także określana na dwa sposoby:

1. Świadomość opisywana przez tzw. „starą szkołę” medycyny lub psychologii: kiedy jesteśmy w stanie działać za pośrednictwem naszych zmysłów, uważa się nas za „świadomych”.

2. Świadomość, jaka operuje poza zmysłami, poza zdolnością naszego ciała/mózgu, poza czasem i przestrzenią. Świadomość taka nie zatrzymuje się, gdy nasz mózg zapada w śpiączkę lub gdy jesteśmy “nieprzytomni” – z takiego czy innego powodu – i nie operujemy za pomocą naszych zmysłów. Świadomość pozazmysłowa doświadcza siebie we wszystkich stanach naszej fizycznej i umysłowej zdolności. Zarówno w stanie dobrego zdrowia, jak i w chorobie cielesnej lub mentalnej – nadal gromadzi wszystkie doświadczenia w celu swojego dalszego rozwoju. 

Wrodzoną naturą świadomości jest wzrastanie, rozszerzanie się, a nasze fizyczne życie jest dla naszej świadomości „poszukiwaniem wizji siebie”.

Jako świadomość, którą jesteśmy, zawsze szukamy różnych możliwości, by poszerzać swoją wizję siebie. Objawia się to w naszym życiu naszą pogonią za szczęściem, poszukiwaniem życiowego celu, poszukiwaniem sposobów na poprawę naszej sytuacji, tęsknotą za spełnieniem lub szczęśliwym związkiem, dążeniem do realizacji marzeń, odczuwaniem potrzeby poprawy własnego życia itp.

Główną rzeczą, która może zatrzymać/zniweczyć świadomość, którą jesteśmy, jest brak naszego rozwoju. Tym, co najlepiej służy naszej świadomości są stany altruizmu, współczucia i miłości bezwarunkowej, czyli tzw. “wyższe wartości”.

Starożytne kultury opracowały specjalne narzędzia zapewniające naturalną ewolucję naszej świadomości. Narzędzi tych można używać w celu zmiany naszego programowania warunkowego.

Programowanie warunkowe składa się z Programowania Podświadomości, Programowania Społecznego i Programowania Odruchu Unikania.

·      Programowanie Podświadomości odbywa się w sposób spontaniczny i zakorzenione jest w naszych podświadomych lękach dotyczących naszego przetrwania. Może być łatwo zapoczątkowane przez któregokolwiek z naszych opiekunów/rodziców lub jakieś inne autorytety w naszym życiu.

·      Programowanie Społeczne pochodzi z zewnątrz i odbywa się poprzez używanie czynników/reguł/manipulacji bądź nacisku, wykorzystując przy tym wrodzoną gatunkowi ludzkiemu naturalną potrzebę struktury – typową dla wszystkich gatunków zwierząt społecznych, które z natury żyją w stadach/grupach.

·      Programowanie Odruchu Unikania może być zapoczątkowane przez nas samych lub wywołane poprzez wewnętrzne lęki/obawy zakorzenione w naszym naturalnym Lęku Przed Zmianami i rozwinięciu w sobie podświadomej potrzeby „swojskiego bezpieczeństwa”.

„Swojskie bezpieczeństwo” to uczucie, którego doznajemy w związku z wiedzą nabytą w celu przetrwania w konkretnych okolicznościach, do których się przyzwyczailiśmy (niezależnie od tego czy są dla nas dobre, czy złe).

Z powodu tych trzech rodzajów programowania kontynuujemy naszą egzystencję kierowani różnymi lękami, żyjąc w dyskomforcie i poddani wszelkiego rodzaju ograniczeniom. Dopóki działamy na takim „automatycznym pilocie” – niszczymy nasze własne szczęście i dobro, a także szczęście i dobro innych, a jako gatunek ludzki zmierzamy w kierunku nie tylko fizycznego, ale także duchowego samozniszczenia.

Aby kontynuować naszą egzystencję jako świadomość, którą jesteśmy, musimy rozpocząć i utrzymać nasz proces samoleczenia.

·      Pierwszym krokiem w tym procesie jest zrozumienie tego, kim jesteśmy: świadomością.

·      Kolejne kroki zależą od naszych priorytetów albo od tego, w jakiej kolejności chcemy zmienić programowanie w 7. głównych aspektach naszego życia (nasza Wielka 7-ka):

Nasze Ciało
Nasz Umysł
Nasze Serce i jego wizja (nasza czysta, wewnętrzna istota)
Nasze Emocje
Nasze Ego
Nasza Wizja Świata
Nasza Wizja Siebie

Jako świadomość, którą jesteśmy, chcemy doświadczyć siebie we wszystkich powyższych aspektach w naszej czystej, nieuwarunkowanej formie.

Czy możemy to zrobić?

Tak. Jako świadomość, którą jesteśmy, mamy wybór: być, albo nie być.

Jak możemy to zrobić?

Wszyscy jesteśmy częścią Wielkiego Projektu, który ma zdolność samouzdrawiania. Ta umiejętność może być zastosowana we wszystkich aspektach naszego fizycznego życia (Wielka 7-ka). Wszystko, czego potrzebujemy, to odpowiednio uruchomić nasz proces samouzdrawiania, a następnie go utrzymać. Kiedy rozpoczniemy proces samouzdrawiania, dostosujemy się do naturalnego procesu naszej Ewolucji: możemy wtedy przezwyciężyć wszystko, co stoi na przeszkodzie naszego rozwoju.

Jesteśmy tu, by osiągnąć pełnię naszego potencjału.

Możemy być ludźmi najpiękniej, jak to możliwe.

Zakochajmy się w świecie i nie zapominajmy o tym, by kochać własne życie.

O AUTORCE

Johanna Kern, mentorka rozwoju i wielokrotnie nagradzana pisarka („Mistrz i Zielonooka Nadzieja”, „Sekrety Miłości”, „365 (+1)Afirmacji Pięknego Życia”, „Nauki Nadziei” , „Narodziny Duszy", "Transformacja Wewnętrznych Cieni", "Kraina Cieni Legenda", itd.).

Praktykuje i dzieli się Naukami Nadziei pomagając ludziom odnaleźć własną wewnętrzną moc oraz rozwijać się we wszystkich dziedzinach życia.

 Jej historia zyskała międzynarodowy rozgłos i uznanie czytelników w Ameryce Północnej i Europie oraz referencje od trzech światowej klasy ekspertów w dziedzinie psychologii, badań nad snami i hipnozą, psychofizjologii, parapsychologii, psi, rozwoju człowieka, neuro-computing itp. : dr. Stanleya Krippnera, dr. Jerry’ego Solfvina i Briana Van der Horsta.

Książki i nagrania audio Johanny Kern są dostępne na tej stronie, a także na Amazon i w innych dużych sklepach internetowych na całym świecie - w języku (alfabetycznie) angielskim, niemieckim i polskim.

 

Zmienianie rzeczywistości i duchowość
Blog
Nowości w Mediach

 ODBIERZ DARMOWY PREZENT!

 

Kiedy zapiszesz się na Newsletter Johanny Kern otrzymasz:

Wprowadzenie oraz Rozdział Pierwszy książki “Mistrz i Zielonooka Nadzieja” – nagranie audio autorki!

To najdłuższy rozdział w całej książce, składający się z kilku części.

ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER TUTAJ:

  http://johannakern.pl/newsletter/

ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER: TUTAJ

Dostępne obecnie książki i nagrania audio Johanny Kern oraz kanał na YouTubie:

(Kliknij na obrazki)

Książki Johanny Kern

Książki Johanny Kern

 
Nagrania MP3 na Programowanie Podświadomości

Nagrania MP3 na Programowanie Podświadomości

Kanał Johanny Kern na Youtubie

Kanał Johanny Kern na Youtubie