Darmowe nagrania szkoleniowe – „Wielka 7 w Twoim życiu”

Obejrzyj wideo lub przeczytaj tekst pod spodem:

Tajemnica Pięknego Życia- jak nim żyć, jak je kochać, i jak je mieć:

Wielka 7-ka w Twoim Życiu – Część 5. Twoje Ego


Transkrypt z wideo:

Ego – mamy tendencję do używania tego krótkiego słowa bez pełnego zrozumienia jego znaczenia. Często oceniamy własne lub cudze zachowania, motywacje, myśli i cele używając takich słów jak: „On to dopiero ma duże Ego” lub – „Ależ ona ma wybujałe Ego”.

Ale czym tak naprawdę jest nasze Ego? 

Istnieją jego różne definicje. Na przykład psychologia widzi go jako nieocenione narzędzie dla rozwoju indywidualności, niezależności, poczucia własnej wartości, określania granic osobistych itp.

Natomiast wiele religii i nurtów filozoficznych postrzega go z kolei jako przeszkodę w rozwoju duchowym czy też tak zwanym oświeceniu – gdyż sterowane przez Ego życie może nas oddalić od głębszej, duchowej wizji siebie i świata.

Z punktu widzenia naszego przekazu – określamy Ego jako energię zapewniającą poczucie odrębności oraz siłę napędową do naszej egzystencji, która objawia się w szczególny sposób w świecie fizycznym.

Potwierdza ono naszą tożsamość, stanowi o naszej indywidualności, unikalności – pomaga nam tworzyć osobiste granice. Porządkuje, organizuje i oddziela to, co należy do świata wewnętrznego, od świata zewnętrznego. Analizuje każdą sytuację od strony ewentualnego zagrożenia, bądź korzyści. Opiera przy tym swoje wnioski na przewidywanym końcowym efekcie oraz możliwości, bądź braku możliwości wykorzystania zasobów, którymi operuje w świecie fizycznym.

Z tego powodu, Ego silnie reaguje na obelgi oraz uszkodzenia czy też zniszczenia nabytych lub wytworzonych dóbr, symbolicznych i materialnych, jak również na wyzwania skierowane do jego fizycznych, mentalnych, bądź emocjonalnych nawyków. Warto też pamiętać, że Ego nie doświadcza niczego wprost, lecz działa za pośrednictwem pojęć i symboli – zgodnie z wytycznymi tego, co cenimy i w co wierzymy.

Ego, to utrwalony wzorzec. Lubi ono powtarzać: „Jestem człowiekiem o określonym typie, bo właśnie takim jestem człowiekiem”.

Poczucie ciągłości, stałości – zapewnia Egu poczucie stabilności i bezpieczeństwa, wzmocnione przez nasze wspomnienia, wyobrażenie siebie oraz nawyki. Ego z łatwością posługuje się Umysłem, aby uzasadnić logicznie swoje plany i działania. Narzędziami Ego często jest manipulacja, oszustwo, nadużycie autorytetu bądź siły, urojenia i fałszywe ambicje. Aby zrozumieć jaka jest różnica pomiędzy prawdziwym celem życia, a zaspakajaniem ambicji, musimy lepiej zrozumieć cel i funkcję Ego.

Bądźmy świadomi tego, że spełnianie naszych ambicji nie może stać się celem samym w sobie.

Aby znaleźć swój prawdziwy cel w życiu, trzeba oddzielić Ego od swoich talentów, od swoich pasji – postarać się wykonywać to, co robimy, dla samej przyjemności i nowych doświadczeń, a nie dla pochwał czy zysku. Jeśli tego nie zrobisz – Ego wykorzysta Twoje talenty i pasje jako własne narzędzie.

Jeśli zaczniesz wierzyć, że jesteś mądrzejszy lub lepszy od innych, że jesteś lepszym człowiekiem, zdolniejszym biznesmenem, artystą, lepszym liderem – jeśli kiedykolwiek przyłapiesz się na takim myśleniu – natychmiast je zmień.

Takie myślenie jest wynikiem tego, że Twoje Ego próbuje wysunąć się na czoło, w celu wywyższenia się nad innymi. Jeśli pozwolisz Egu przejąć kontrolę zaczniesz uganiać się za próżnościami, zaszczytami, mamoną, albo rzucisz się w wir romantycznych eskapad. Jeśli próbujesz pozbyć się swego Ego – zwiedzie Cię i sprowadzi na manowce, przyjmując postawę fałszywej duchowości, czy pokory.

Pamiętaj, że czymkolwiek Twoje Ego poczuje się podbudowane – czyni to swoim narzędziem. Nie można tak naprawdę pozbyć się Ego, ponieważ jest ono częścią naszej własnej energii, dopóki przeżywamy swoje życie tu, na Ziemi i doświadczamy siebie w świecie fizycznym. Taki jest właśnie ciężar posiadania Ego.

JEDNAK ISTNIEJE ZDROWY I SKUTECZNY SPOSÓB NA TO, ABY PORADZIĆ SOBIE ZE SWOIM EGO.

Pozwól mu się pocieszać, kiedy wątpisz, tracisz wiarę w siebie. Niech Cię dopinguje, mówiąc: „Możesz to zrobić!”, „Idź na całość!”, „Stać Cię na to!”. Kiedy pozwalasz Egu wykonywać takie zadania –robi to chętnie, bez plątania Ci się pod nogami, bez sprowadzania Cię na niewłaściwy tor.

Niech Ci pomaga tak, jak cheerliderka – a nie przejmuje pałeczkę w grze.

Pamiętaj, że Ego może istnieć tylko w świecie fizycznym. Nie ma ono miejsca, ani żadnej funkcji w świecie duchowym – dlatego też próbuje utrzymać się w świecie fizycznym i osiągnąć władzę. Iluzja, że posiada potęgę, przynosi mu ulgę w strachu przed nie-istnieniem. Dlatego tak bardzo pragnie przeć do przodu i napawa się mocą. Jego popęd spowodowany jest strachem przed śmiercią.

Natomiast zdrowe, zadowolone Ego dobrze spełnia własną funkcję.

To właśnie rola zachęcającego, dopingującego jest dla Ego najbardziej odpowiednia – a nie funkcja czołowego gracza, albo kapitana drużyny. A kiedy stanie się dobrą cheerliderką, będzie twoim przyjacielem i nieocenionym pomocnikiem. Zawsze pomoże Ci wtedy, gdy będziesz w jakiejkolwiek potrzebie. Taki właśnie jest dar posiadania Ego.

Więcej na temat Ego możesz dowiedzieć się w książce „Mistrz i Zielonooka Nadzieja”, w rozdziałach 4., 10. i 18.

Nie obawiaj się swego Ego – jest tym, czym jest. Częścią Ciebie, która pragnie być Ci pomocną.

Darmowe nagrania szkoleniowe – „Wielka 7 w Twoim życiu”

 ODBIERZ DARMOWY PREZENT!

 

Kiedy zapiszesz się na Newsletter Johanny Kern otrzymasz:

Wprowadzenie oraz Rozdział Pierwszy książki “Mistrz i Zielonooka Nadzieja” – nagranie audio autorki!

To najdłuższy rozdział w całej książce, składający się z kilku części.

ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER TUTAJ:

  http://johannakern.pl/newsletter/

ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER: TUTAJ

Dostępne obecnie książki i nagrania audio Johanny Kern oraz kanał na YouTubie:

(Kliknij na obrazki)

Książki Johanny Kern

Książki Johanny Kern

 
Nagrania MP3 na Programowanie Podświadomości

Nagrania MP3 na Programowanie Podświadomości

Kanał Johanny Kern na Youtubie

Kanał Johanny Kern na Youtubie