ZMIENIANIE RZECZYWISTOŚCI: 8 UNIWERSALNYCH PRAW DLA ENERGII

Zmienianie rzeczywistości nie jest fantazją. A co jeśli moglibyśmy nie tylko zmienić naszą rzeczywistość, ale także naszą własną istotę? Czy naprawdę możemy być nieskończeni? 

Nieśmiertelność to możliwość, którą można zbadać. Chodzi o zdolność do wytwarzania w swoim ciele odpowiedniej częstotliwości. Można to zrobić. Nie ma potrzeby przekształcania się w meduzę ani powrotu do stanu przypominającego płód, aby naśladować sposób na nieśmiertelność jedynego znanego (jak dotąd) nieśmiertelnego zwierzęcia na naszej planecie – Turritopsis dohrnii. Chodzi przede wszystkim o umiejętność korzystania z naszego mózgu w określony sposób.

Oto pierwsza część mojej serii poświęconej wszystkim poszukiwaczom prawdy:

Istnieje konkretna różnica pomiędzy świadomością naszych zmysłów, a świadomością, którą jesteśmy – poza naszymi zmysłami, nieograniczoną do naszego ciała i z potencjałem wiecznego istnienia.

Wprowadzenie do 8 Praw Uniwersalnych dla Energii:

UWAGA: Każde z tych praw jest falą Energii o unikalnych częstotliwościach, które można zmierzyć w Hz.  Częstotliwości te mogą być odtworzone za pomocą technologii (określone równania matematyczne podawane są na bardziej zaawansowanych poziomach Nauk Nadziei) – ale także mogą być wytwarzane przez ludzki mózg.

Spójrzmy pokrótce na to, jak działa Iluzja:

Fizycy Peter Higgs i Francois Englert – już w 1964 roku mówili o polu Energii, które nadaje masę obiektom przez nie przechodzącym: od planet i gwiazd po ludzkie ciała.

Zmienianie rzeczywistości - Johanna Kern

Zmienianie rzeczywistości nie jest fantazją.

Cała dziedzina fizyki, tej którą znamy, oparta jest na teorii kwantowej, która z kolei stanowi podstawę jednej trzeciej całej światowej gospodarki i jej produktów. Ojcowie mechaniki kwantowej, Niels Bohr i Werner Heisenberg, wspólnie otrzymali nagrodę Nobla za swoją pracę w 1965 roku. Mechanika kwantowa stała się najbardziej precyzyjną teorią fizyki, nie tylko wyjaśniającą wszystko – np. jak świecą gwiazdy i słońce, lub dlaczego obiekty wydają się być twardą masą, ale również dała nam wszystko począwszy od chipów komputerowych, poprzez tranzystory, lasery, aż do bomb atomowych.

Dwie podstawowe zasady teorii kwantowej to:
1. Rzeczywistość – jest tworzona przez tzw. Obserwatora.
2. Połączalność – wszelkie rzeczy, które kiedykolwiek w jakikolwiek sposób na siebie oddziaływały są na zawsze połączone, “powiązane”.

Co to znaczy?

Oznacza to, że teoria kwantowa wskazuje nam, że świat materialny/fizyczny, jaki postrzegamy poprzez nasze zmysły – nie istnieje. Jest tylko Iluzją. To, co widzimy istnieje tylko w naszych, tzw. Obserwatorów, mózgach, a dokładniej w naszych Umysłach, które podsumowują doświadczenia naszych zmysłów – dając nam iluzję “rzeczywistości”.

NATOMIAST “połączalność” oznacza, że wszyscy tworzymy i współtworzymy nasz świat nie tylko dla siebie, ale także dla tych, z którymi w jakikolwiek sposób jestemy połączeni. Czyli praktycznie z całą przyrodą, wszechświatem i wszystkimi ludźmi na planecie. A to dlatego, że na poziomie energii jesteśmy połączeni ze wszystkim co istnieje, w taki czy inny sposób.

Wszyscy jesteśmy częścią wielkiego pola Energii, która pozwala nam tworzyć to, co uważamy za naszą “rzeczywistość”. Każdy z nas istnieje w tym polu jako indywidualna świadomość, jednocześnie będąc częścią całego pola Energii.

Podczas gdy nauka mówi o wszystkim jako o części jednego ogromnego pola Energii, wiele systemów wierzeń mówi o Bogu będącym wszystkim, co jest, i zawierającym w sobie wszystko:

– Niektóre szkoły filozofii buddyjskiej opowiadają się za trwającym nieskończenie (wprzód i wstecz) stanem istnienia, bez punktu centralnego ani żadnego bytu będącego jego podporą.

– Kosmologia Hinduizmu jest nie-dualistyczna. Wszystko, co jest, to Brahman. Brahman to wieczne Teraz, a w wieczności nie ma przed lub po, gdyż wszystko jest wszędzie, zawsze.

– W Islamie istnieją zapisy w Koranie, które przypisują Bogu Wieczność. Dokładnie tak samo, jak niepojęta jest największa liczba, Bóg także nie może być opisany przy użyciu ludzkiej termi-nologii lub określony jednym prostym słowem.

– Judaizm wierzy w jednego Boga, który jest wieczny. Bóg wykracza „poza” wszystko, nawet poza samą koncepcję „poza”.

– Religia Chrześcijańska wierzy w wiecznego Boga i, co ciekawe, definiuje Nieskończoność w Biblii: Mateusz, wersy 5:17 i 5:18: „Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. Zaprawdę, powiadam wam: Dopóki niebo i ziemia nie przeminą i dopóki się wszystko nie wypełni, ani jedna jota, ani jedna kreska w Prawie nie zmieni się.”

Nieważne, co najbardziej rezonuje z naszą własną wewnętrzną Prawdą – czy to nauka czy system wierzeń, pewne rzeczy pozostają niezmienne:

Wszyscy jesteśmy częścią Jednej Całości i wszyscy jesteśmy połączeni.

Zmienianie rzeczywistości - Johanna Kern

Zmienianie rzeczywistości: tak się naprawdę dzieje.

Każdy z nas, będąc „Iskrą” Jednej Całości (jednej świadomości), doświadcza siebie jako indywidualny byt, ale równocześnie jest w stanie dostroić się do mądrości tej świadomości, która jest Jedną Całością.

Na poziomie świadomości, poza zmysłami, mamy dostęp do każdej informacji, jaka istnieje.

Bez względu na to, czy ta informacja powstała w tym, co uważamy za przeszłość, w tym, co uważamy za teraźniejszość, czy też tym, co uważamy za przyszłość – nie ma to znaczenia.

W obszarze świadomości Jednej Całości czas nas nie wiąże, gdyż na tym poziomie wszystko jest „bezczasowe”.

Jako świadomość, którą jesteśmy i którą możemy opisać jako prąd lub sygnał, wyrażający siebie w świecie materialnym, możemy trwać, wyłącznie jeżeli się rozwijamy.

Jest tak dlatego, że kiedy się rozwijamy, częstotliwość wibracji tego prądu czy sygnału, czyli tej świadomości, którą jesteśmy, podnosi się i zapewnia nasze przetrwanie.

Z drugiej strony, kiedy przestajemy się rozwijać, częstotliwość wibracji świadomości, którą jesteśmy, zwalnia i jeśli w dalszym ciągu pozostaje zaniedbana – zacznie zwalniać coraz bardziej.

Sygnał stanie się tak słaby i powolny, że w końcu całkowicie zaniknie.

Zmienianie rzeczywistości:

Aby przebudzić się z pułapki Iluzji możemy podjąć proste kroki pozwalające pokonać nasze własne ograniczenia. Kiedy tak się stanie, możemy zmienić rzeczywistość w mgnieniu oka.

Jesteś tutaj, by w piękny sposób doświadczać siebie, tak aby móc rozwijać się aż do osiągnięcia pełni swojego potencjału w tym życiu.

Chociaż nie ma żadnej gwarancji, że uda nam się obudzić następnego dnia – jako świadomość, którą jesteśmy, mamy wybór: albo przetrwać i ewoluować, albo nie. 

Każdy z nas ma prawo wybierać, czy chce brać udział w naszej wspólnej globalnej Ewolucji czy nie.

Zawsze mieliśmy taki wybór. I – w większości – ewoluowaliśmy. Nie daj się zwieść temu, co widzisz na świecie: cierpieniu, niesprawiedliwości, egoizmowi, okrucieństwu itp.

Zawsze mieliśmy ten wybór i nie możemy nikomu odmówić tego wyboru. Możemy sobie życzyć, żeby ktoś dokonał innego wyboru, ale nie możemy nikogo zmusić do wierzenia w naszą własną prawdę.

Każdy z nas ma prawo do swojego własnego doświadczenia. Każdy z nas jest perfekcyjny i kochany, bez względu na to, jakich wyborów dokonuje.

Nasze wybory mają wpływ na zmienianie rzeczywistości

Oto jak to się dzieje:

Wszystko co istnieje, jest Energią. W skład Energii wchodzi wszystko, co jest materialne/fizyczne, czyli doświadczane przez nasze zmysły, oraz wszystko – co tylko można postrzegać: to jest nasze myśli, emocje, elektrony (tak, nikt nigdy jeszcze nie widział ani nie zważył elektronu) itp. Wszystko co istnieje, czyli Energia, objawia się w postaci fal i wibracji. Oznacza to, że wszystko co istnieje, w swej podstawowej skali – wibruje, czy też drga.

Można to sobie wyobrazić na przykład na podstawie fal radiowych: częstotliwość ich drgań (wibracji) decyduje o ich jakości, zasięgu itd.

Teraz wyobraź sobie, że nasze myśli są jak fale radiowe. Wszystko, co myślimy, ma swoją szczególną wibrację, i dlatego też – w zależności od częstotliwości ich drgań/wibracji – nasze myśli mają taką lub inną jakość oraz zasięg, decydując jak nasze myślenie wpływa na “rzeczywistość” (iluzję), którą tworzymy i współtworzymy. Niezależnie od tego, czy jesteśmy tego świadomi, czy nie.

Wydaje się to straszne?

Tylko wtedy, gdy nie jesteśmy zaznajomieni z 8. Prawami Uniwersalnymi dla Energii.

Kiedy nauczymy się czym są oraz jak ich używać – wszystko staje się proste i logiczne. Nasze życie staje się lepsze, możemy zmieniać je w dowolny sposób – zarówno dla nas, jak i innych.

Nie ma żadnych ograniczeń co do tego, kim i jak możesz być. Twoje życie to nie przypadek lub pomyłka.

Twoje życie posiada cel i znaczenie.

8 PRAW UNIWERSALNYCH TO:
Prawo Przyczyny i Skutku / Przyczyny i Rozwiązania
Prawo Początku, Rozwoju i Przemijania
Prawo Integracji i Ekspansji
Prawo Pozorne
Prawo Reakcji Łańcuchowej
Prawo Skierowane do Siebie
Prawo Matryc i Echa
Prawo Nieskończoności

 

Więcej informacji na temat Praw Uniwersalnych i ich wpływu na świat materialny, świadomości, szczęścia, osobistej mocy i sposobów na tworzenie/zmienianie rzeczywistości można znaleźć w książkach autorstwa Johanny Kern: „Mistrz i Zielonooka Nadzieja” (poziom podstawowy), „Nauki Nadziei” (poziom zaawansowany),„Narodziny Duszy" (poziom podstawowy), „Transformacja Wewnętrznych Cieni Metodą Banerową" (poziom zaawansowany).

Książki Johanny Kern

Książki Johanny Kern

W książce „Nauki Nadziei” Johanna Kern prowadzi czytelników poprzez specjalny program mający na celu poszerzenie swojej wizji siebie, wyostrzenie intuicji i obudzenie niektórych z uśpionych obszarów mózgu. Książka zawiera także dwanaście nigdy wcześniej nie opublikowanych Podróży Wewnętrznych, pozwalających czytelnikom odkryć Własną Prawdę i przetrenować swój umysł na nowe sposoby myślenia: ostrość postrzegania, łatwość oceniania i rozwiązywania problemów oraz umiejętność życia w harmonii z Własną Prawdą.

Książka „Transformacja Wewnętrznych Cieni Metodą Banerową"oferuje czytelnikowi unikalną, niezwykle skuteczną metodę Transformacji podświadomych Cieni, opracowaną przez Johannę Kern podczas wielu lat pracy z tysiącami ludzi jako odnoszący sukcesy producent filmowy, reżyser, doradca i mentorka rozwoju.

Metoda Banerowa prowadzi krok po kroku do zidentyfikowania ukrytych podświadomych blokad, a następnie uwolnienia wrodzonej, potężnej Mocy Podświadomości.

Johanna Kern, mentorka rozwoju i wielokrotnie nagradzana pisarka („Mistrz i Zielonooka Nadzieja”, „Sekrety Miłości”, „365 (+1)Afirmacji Pięknego Życia”, „Nauki Nadziei” , „Narodziny Duszy", "Transformacja Wewnętrznych Cieni", "Kraina Cieni Legenda", itd.).

Praktykuje i dzieli się Naukami Nadziei pomagając ludziom odnaleźć własną wewnętrzną moc oraz rozwijać się we wszystkich dziedzinach życia.

 Jej historia zyskała międzynarodowy rozgłos i uznanie czytelników w Ameryce Północnej i Europie oraz referencje od trzech światowej klasy ekspertów w dziedzinie psychologii, badań nad snami i hipnozą, psychofizjologii, parapsychologii, psi, rozwoju człowieka, neuro-computing itp. : dr. Stanleya Krippnera, dr. Jerry’ego Solfvina i Briana Van der Horsta.

Książki i nagrania audio Johanny Kern są dostępne na tej stronie, a także na Amazon i w innych dużych sklepach internetowych na całym świecie - w języku (alfabetycznie) angielskim, niemieckim i polskim.

8 Praw Uniwersalnych dla Energii
Działanie na rzeczywistość za pomocą myśli
Blog